torsjö live vers2

Yttrandetid för Framtidsplanen

Yttrandetid för Framtidsplanen

INSÄNDARE. Om byggnadsnämnden verkligen är intresserad av att få in medborgarnas  synpunkter på Framtidsplanen för Hässleholm, borde man självklart säga ungefär så här: ” Då vi vet att det har varit svårt för några, kanske även representanter för föreningar och organisationer, att få ett exemplar av Framtidsplanen för Hässleholm, utökar vi utställningstiden och kommer samtidigt att i tidningen uppmana de som ej fått något exemplar att kontakta oss på stadsbyggnadskontoret. Vi kommer även att se till att underlaget skickas ut till samtliga kommundelars lokala bibliotek för att öka tillgängligheten för medborgarna.” Det skulle sända positiva signaler i denna tid av misstroende och misstänksamhet gentemot politiker.

Björn Widmark (ersättare i byggnadsnämnden)

Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se