logga-ligg-tjock

Många möjligheter till anhörigstöd

Många möjligheter till anhörigstöd

Det finns ett brett, men kanske inte så välkänt, utbud för vuxna som bor i Hässleholms kommun och är anhöriga med behov av stöd.

En del av aktiviteterna för anhöriga hålls på Senioren på Tingshusgatan i Hässleholm, men riktar sig till alla intresserade vuxna, inte enbart seniorer. Foto: Urban Önell

Att besöka kommunens hemsida är en bra start för att hitta till cirklar och träffar. I vår anordnas det bland annat både skrivar- och läsecirklar, förutom mer traditionella samtalscirklar.

Den 1 mars startar kommunen i samarbete med Röda Korset en anhörigcirkel av allmän karaktär. Möten hålls i Röda Korsets Second Hand-lokaler på Östergatan 17.

Alla vuxna med intresse hälsas välkomna att besöka Seniorens anhörigcafé som hålls den första fredagen i månaden i lokalerna på Tingshusgatan 2. Fem fredagsförmiddagar under våren blir det demens- och anhörigcafé på Senioren.

Demensföreningen, i samarbete med Hässleholms kommuns demenssjuksköterska, bjuder också in till en cirkel för stöd till anhöriga med demenssjukdom. Cirkeln startar den 21 mars och träffarna sker dagtid kl 10-11.45 på Senioren i Hässleholm.

På www.hassleholm.se/a-stod presenteras vårens utbud av anhörigcirklar och anhöriggrupper mer utförligt och där hittar den intresserade också information om anmälningar.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se