torsjö live vers2

Många möjligheter till anhörigstöd

Många möjligheter till anhörigstöd

Det finns ett brett, men kanske inte så välkänt, utbud för vuxna som bor i Hässleholms kommun och är anhöriga med behov av stöd.

En del av aktiviteterna för anhöriga hålls på Senioren på Tingshusgatan i Hässleholm, men riktar sig till alla intresserade vuxna, inte enbart seniorer. Foto: Urban Önell

Att besöka kommunens hemsida är en bra start för att hitta till cirklar och träffar. I vår anordnas det bland annat både skrivar- och läsecirklar, förutom mer traditionella samtalscirklar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 1 mars startar kommunen i samarbete med Röda Korset en anhörigcirkel av allmän karaktär. Möten hålls i Röda Korsets Second Hand-lokaler på Östergatan 17.

Alla vuxna med intresse hälsas välkomna att besöka Seniorens anhörigcafé som hålls den första fredagen i månaden i lokalerna på Tingshusgatan 2. Fem fredagsförmiddagar under våren blir det demens- och anhörigcafé på Senioren.

Demensföreningen, i samarbete med Hässleholms kommuns demenssjuksköterska, bjuder också in till en cirkel för stöd till anhöriga med demenssjukdom. Cirkeln startar den 21 mars och träffarna sker dagtid kl 10-11.45 på Senioren i Hässleholm.

På www.hassleholm.se/a-stod presenteras vårens utbud av anhörigcirklar och anhöriggrupper mer utförligt och där hittar den intresserade också information om anmälningar.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se