Gruppen-3a-328x120

SD vill förbinda Viaduktrondellen med Magasinsgatan

SD vill förbinda Viaduktrondellen med Magasinsgatan

SD vill öppna Viaduktrondellen längs gång- och cykelvägen mot Magasinsgatan. Foto: Lotta Persson

I en motion föreslår Sverigedemokraterna att rondellen vid Netto ska öppnas upp för biltrafik mot Magasinsgatan.

SD hävdar att många i kommunen är beroende av bil för att få en fungerande vardag. Kommunen beskrivs glest befolkad och stor till ytan och också centralorten har förhållandevis stora avstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD ser ett behov av ett förbättrat trafikflöde till Norra Stationsområdet efter att framkomligheten för bilister i Hässleholms centrum försvårats genom olika byggnationer och skapandet av bilfria zoner. Därför föreslår partiet kommunfullmäktige att besluta att öppna upp Viaduktrondellen vid Netto för biltrafik till Magasinsgatan – och att arbetet skyndsamt ska få påbörjas.

I motionen förtydligas att förslaget avser att bygga om och bredda den GC-väg som redan finns. Enligt motionärerna Johan Kronquist och Ulf Berggren blir ingreppen i stadsmiljön små, men de skulle leda till att öka trafikflödet och få Norra Stationsområdet mer levande.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se