logga-ligg-tjock

Ett gigantiskt feltänk

Ett gigantiskt feltänk

INSÄNDARE. Efter Järnvägsgatans totalt misslyckade ombyggnation får de redan hårt prövade kommuninvånarna dras med ett totalt kaos i centrumtrafiken. Den situation som uppkommit visar på total oförmåga hos ansvariga politiker att förstå det trafikmönster som vi Hässleholmsbor har, och vårt behov att nå de centrala delarna av staden.
På en smal väghalva ska bussar och privatbilister samsas om utrymmet samtidigt som en cykelväg breder ut sig mellan Tingshusgatan och Andra Avenyn. Hässleholms Järnvägsstation i mitten, vilken är frekvent besökt av resenärer får inte längre ta emot och lämna av bilburna passagerare på framsidan, då dessa är tänkta att hanteras på stationens baksida.

Hässleholm är centralort i en glest befolkad kommun med högt bilberoende, och detta bör avspegla sig i stadens uppbyggnad. Vi Sverigedemokrater anser att man borde prioritera vägbanan och göra cykelbanan smalare eftersom behovet är så mycket större av en fungerande trafikrytm för bilisterna. Dessutom vill vi åter öppna upp hela Järnvägsgatan för dubbelriktad trafik. Möjligheter att lämna av och på passagerare på järnvägsstationens framsida är ett krav från vår sida. Då vi verkar för kommuninvånarnas bästa kommer vi att lämna in ett initiativärende om att öppna Järnvägsgatan för dubbelriktad biltrafik.
Vår förhoppning är att övriga partier tar sitt förnuft tillfånga och gör om, och gör rätt.

Patrik Jönsson, Lars Klees, Ulf Berggren.
Sverigedemokraterna i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se