logga-ligg-tjock

Två partier tar initiativ mot trafikröran

Två partier tar initiativ mot trafikröran

Nu kommer förslag om att smalna av cykelbanan och åter dubbelrikta trafiken på Järnvägsgatan. Idag är det trångt och felparkerare gör att det ofta blir köbildning. En del bilister väljer att köra upp på gång-och cykelbanan och köra om felparkeraren på fel sida. Foto: Lotta Persson

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har förberett så kallade initiativärenden till tekniska nämnden angående trafiksituationen i Hässleholms centrum. V föreslår en ny gata mellan Viaduktrondellen och Magasinsgatan, vilket SD också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige. I tekniska nämnden vill SD att Järnvägsgatan återöppnas för trafik i båda riktningarna.

Även V vill öppna Viaduktrondellen, så att det går att köra rakt fram från Götagatan mot Magasinsgatan och Norra Station. Foto: Lotta Persson

Per-Åke Purk (V) ser flera fördelar med ett nytt trafikstråk till Norra Station.

– En ny gata mellan Magasinsgatan och Viaduktrondellen skulle avsevärt öka tillgängligheten till det västra stationsområdet. Det skulle också minska trafikflödet genom de bostadsområden som nu belastas av en ökad trafikmängd efter att framkomligheten för bilar på Järnvägsgatan försvårats, skriver han.

SD:s Ulf Berggren beskriver framkomligheten för bilister på Järnvägsgatan som ”ytterst ansträngd” efter ombyggnaden av området framför stationen och skapandet av en cykelväg mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen samt enkelriktningen på sträckan.

– Med tanke på det stora bilberoendet i kommunen och det faktum att stor lokalkännedom krävs för att ta sig fram i staden med bil vill SD verka för att underlätta för bilisterna, skriver Berggren.

Partiet yrkar därför på att cykelvägen smalnas av till förmån för biltrafiken och att Järnvägsgatan åter blir öppen för trafik i båda riktningarna.

Tekniska nämnden sammanträder närmast den 27 februari.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se