Gruppen-3a-328x120

Hur fattas besluten i Hässleholm?

Hur fattas besluten i Hässleholm?

INSÄNDARE. Insändarna rörande den så kallade centrumutvecklingen i Hässleholm förvånar föga. Sent ska syndarna vakna. En av dem är Douglas Roth som nu (NSk 2018-02-21) har synpunkter och, i elfte timmen tycks försöka ta politiska poäng. Han och hans parti har dock inte framfört synpunkter i frågan tidigare. Vid kommunstyrelsens möte 2016-12-14 stod Folkets Väl ensamma. Var fanns moderater, centerpartister, socialdemokrater, kristdemokrater m.fl. när vi behövde stöd för våra protester redan 2016?

Folkets väl slog alltså larm i kommunstyrelsen redan den 14 december 2016. Av vår protokollsanteckning där framgår bl.a. följande: ”För övrigt anser vi att det är anmärkningsvärt att detta stora projekt för centrumutbyggnad nu snart är uppe i 29 miljoner. Ännu mer anmärkningsvärt är handläggningsgången där inte ens byggnadsnämnden har fått insyn i projektet mer än andra medborgare. Inte heller kommunstyrelsen har haft insyn eller påverkansmöjligheter. Byggnadsnämnden ska tydligen uttala sig om enskildas verandabyggen, taklutningar m.m. men inte när det gäller en gigantisk centrumomvandling.”

Alltså har inte ens byggnadsnämnden, förvånande nog, varit inblandad! Ska du däremot bygga till ditt hus med en liten veranda, eller installera en energikassett i spisen, så måste du begära lov från byggnadsnämnden. Men, som sagt, när kommunen ska bygga om hela stadens centrum, för 30 miljoner kronor, så behöver man alltså inte ens koppla in byggnadsnämnden. Logiskt??? Nej självklart inte! Men medborgardialog då? Nej, det skulle självklart bara väcker besvärliga frågor.

Men varför ska centrumutbyggnaden förankras hos medborgarna?. Nu är det ju politik det rör sig om! Fråga Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (MP), Lena Svensson (C) m.fl. hur de tänker. Deras svar intresserar även mig och Folkets Väl. Hoppas i alla fall att de sluta att skylla på varandra. Nu krävs ansvarstagande och inga bortförklaringar. Det är väl inte för mycket begärt?

Vem ansvarar för helheten? Planchefen (Gertrud Richter) borde självklart vara den som har grepp om helheten, men även hon skyller på andra. Tyvärr går det inte heller att hitta den röda tråden i den fördjupade översiktsplanen för staden. Är det hennes fel eller politikernas fel undras?

 

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se