torsjö live vers2

Politiskt kaos

Politiskt kaos

INSÄNDARE. Det skrivs om att det råder trafikkaos på Järnvägsgatan. Jag skulle vilja säga att det råder politiskt kaos efter att vissa politiker fått kalla fötter eller snarare drabbats av populism efter ett yrvaket uppvaknande. Det rådde en övervägande politisk samsyn över partiblocken i Kommunfullmäktige att genomföra omgestaltningen av centrum inklusive Järnvägsgatan. Tanken var att öppna upp 1:a Avenyen mot Stortorget och Järnvägsstationen med ett sammanhängande gångstråk vilket innebar att biltrafiken skulle begränsas. Hur skulle det annars kunna fungera med bilar bland lekande barn och gångtrafikanter.

Att det uppstått trafikkaos beror på att vissa privatbilister tydligen inte kan tyda trafikskyltar, detta borde man verkligen oroas över som medtrafikant och makthavare. Nu höjs röster över att allt ska rivas upp och planering/byggnation ska överlåtas till de styrande politikerna, man tar sig för pannan för hur det resultatet kommer att bli. Tekniska förvaltningen och dess tjänstemän har till punkt o pricka följt den plan som beslutades i fullmäktige, inklusive vår fullmäktigeordförande Douglas Roth (M) som nu plötsligt tycker annorlunda, men han har gjort pudlar förr så det är inte så förvånande. De flesta näringsidkare, inklusive taxi, tror att omgestaltningen blir ett lyft för centrum. Jag själv ser fram mot att få sitta och ta en fika och få blicka ut över torghandeln och flanerande barnfamiljer, utan att behöva andas in avgaser och buller från passerande bilar.
Per-Åke Purk (V)
Ledamot Tekniska nämnden
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se