torsjö live vers2

Mobbning mot organist på riksåklagarens bord

Mobbning mot organist på riksåklagarens bord

Fallet med organisten Barbro Daun Schelin som blev sjuk av arbetsmiljön i Tyringe pastorat ligger på riksåklagarens bord. Trots att Arbets- och miljömedicin i Linköping fastslagit att den enda orsaken till ohälsan var mobbning på arbetsplatsen ansåg arbetsmiljöåklagaren Åse Schoultz inte att det gick att bevisa att kyrkan som arbetsgivare gjort sig skyldig till ”straffbar oaktsamhet”. Förundersökningen lades därför ner. Även vice överåklagaren Bengt Åsbäck i Malmö lade ner fallet, men har nu skickat det vidare till riksåklagaren med kommentaren att vissa nya omständigheter har kommit fram.

Organisten Barbro Daun Schelin blev sjuk av mobbning på arbetsplatsen i Tyringe pastorat, enligt psykologer vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Här spelar hon i Lomma kyrka i augusti 2017.

Frilagt har tidigare berättat att psykologerna på Arbets- och miljömedicin i Linköping, som anses vara landets främsta experter på området, efter en omfattande utredning kom fram till att Barbro Daun Schelin blev sjuk av kränkande särbehandling och bristande ledarskap. De slår fast att hennes stressreaktion, utmattning och depression orsakats helt av mobbning på arbetsplatsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men det räckte inte till åtal för arbetsmiljöbrott. Enligt Åse Schoultz har kyrkan gjort någon slags mobbningsutredning eftersom frågan lyfts i personalutskott och kyrkoråd.

Barbro vänder sig emot att detta skulle kunna kallas mobbningsutredning. Det finns ingen dokumentation av någon utredning och hon själv har aldrig hörts i någon sådan. Den för kränkande särbehandling anmälda kyrkoherden var själv ordförande i personalutskottet.

Barbro Daun Schelin blev osakligt hotad med uppsägning, både på grund av personliga skäl och på grund av arbetsbrist, efter att påståtts ha sagt nej till omplacering på deltid till kyrkogårdsarbetare. Samtidigt var hon den enda behöriga organisten. Pastoratet måste enligt domkapitlet ha en organisttjänst, men ansåg sig ha rätt att besluta på egen hand i den frågan.

I en förlikning i arbetsdomstolen i maj 2016 fick Barbro 660 000 kronor mot att anställningen skulle upphöra samma dag.

Nu hävdar hon att det inte bara handlar om arbetsmiljöbrott utan även om brottmål och arbetsrätt. Hon anser sig utsatt för ett omfattande systematiskt bedrägeri med falska protokoll om arbetsbrist, oskäligt omplaceringserbjudande, skenförhandlingar mellan obehöriga parter, falska urkunder, förtal, rättegångsmissbruk med mera.

Rättssociologen Arne Grip har också vänt sig till åklagarna med en begäran om rättelse i Barbros fall. Han anser att förlikningsavtalet är ogiltigt och menar därför att det inte finns någon gällande uppsägning, vilket skulle innebära att Barbro är fortsatt anställd. Den som lön utbetalade summan räcker till mitten av mars 2018. Därefter anser Grip att hon är lockoutad från sin arbetsplats utan lön.

Barbro är i sin begäran om överprövning bland annat kritisk till att polisen inte hörde någon annan än henne och till att åklagaren hävdade att riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål endast kunde handlägga rena arbetsmiljöbrott.

– Finns då inte skyldighet att lämna över de övriga brott i mitt ärende som kommer till överprövande åklagares kännedom, undrar hon.

Berit Önell

Uppdatering:

Strax före publicering nåddes Frilagt av beskedet att Barbros begäran om att riksåklagaren skall göra en ytterligare granskning avslås. Motiveringen är att riksåklagaren normalt inte tar upp ärenden som redan granskats av en överåklagare eller vice överåklagare och att det i detta fall inte finns skäl att göra undantag.

Barbro kommer att begära en förklaring till beslutet med anledning av hur vice överåklagaren Bengt Åsbäck på åklagarmyndighetens tillsynsmyndighet Utvecklingscentrum i Malmö formulerade sig när han lämnade över ärendet till riksåklagaren.

– Vissa nya omständigheter har kommit fram. Jag har därför omprövat beslutet men inte ändrat det. Ärendet överlämnas därför till riksåklagaren, skrev han.

Frågan är om riksåklagaren tagit del av detta. I handlingarna till avslagsbeslutet ingår nämligen enbart Åsbäcks tidigare beslut, inte överlämnandedokumentet.

Barbro planerar nu också att polisanmäla hur hon behandlats i pastoratet när det gäller de delar som inte är arbetsmiljöbrott och som inte prövats ännu.

– De andra påståenden om brott som inte faller in under denna rubricering är sökanden oförhindrad att anmäla misstankar om till polisen för ny utredning, skrev Bengt Åsbäck i överlämnandedokumentet.

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-05-21 Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

2018-01-11 Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se