torsjö live

Rätt om folkomröstningen

Rätt om folkomröstningen

INSÄNDARE. Björn Widmark skriver i en insändare här i Frilagt den 25 februari om diverse olika saker. Bl.a. tar han upp Paviljongflyttningen. Han tar upp kommunfullmäktigesammanträdet den 13 juni 2016 då fullmäktige beslutade att avslå folkinitiativet om folkomröstning. Han betonar att bara en moderat, Margreth Segerstein, röstade för folkomröstningen. Tyvärr var jag utomlands vid tillfället, men hade jag varit närvarande hade jag mer än gärna röstat för förslaget att genomföra en folkomröstning om flyttning av Paviljongen. Detta eftersom jag deltagit i att samla namn för en folkomröstning. När beslutet var fattat överklagade jag kommunfullmäktiges beslut hos såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. Eftersom jag inte fick något prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen vann fullmäktiges beslut laga kraft. Det blev tyvärr ingen folkomröstning. Paviljongen flyttades. En del av Hässleholms historia har gått ur tiden.

 Douglas Roth (M)

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se