torsjö live

Skillnad på folk och folk?

INSÄNDARE. Vi är ett par som tillhör de som många kallar ”vanligt folk”. En egenföretagare/grävmaskinist och en undersköterska arbetande inom omsorgen, som båda arbetar och betalar skatt. Det verkar nu som om det ligger oss i fatet. Vi vill nämligen bygga ett enbostadshus på vår mark i Vinslöv . Men vi har fått avslag. Visserligen […]

Skyddsavstånd kring reningsverket aktuellt redan på 1970-talet

Ett skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm i form av ett grönområde var påtänkt redan på 1970-talet. Mellan reningsverket och Finjasjön gällde till 1974 en avstyckningsplan, motsvarande en detaljplan, med cirka 65 tomtplatser. När reningsverket skulle byggas ut fick kommunen planen upphävd för att ta fram en anpassad plan med grönområde och färre hus. Den störste […]

Rätt om folkomröstningen

INSÄNDARE. Björn Widmark skriver i en insändare här i Frilagt den 25 februari om diverse olika saker. Bl.a. tar han upp Paviljongflyttningen. Han tar upp kommunfullmäktigesammanträdet den 13 juni 2016 då fullmäktige beslutade att avslå folkinitiativet om folkomröstning. Han betonar att bara en moderat, Margreth Segerstein, röstade för folkomröstningen. Tyvärr var jag utomlands vid tillfället, […]

Sent uppvaknande

INSÄNDARE. Nej, Douglas Roth, nu med facit i hand gällande centrumutbyggnaden börjar du kritisera, skriva insändare och ge intervjuer vad du tycker om handläggningen och resultatet. Lite väl sent. Med din tunga position i Moderaterna borde du och ditt parti agerat tidigare för att kunna uppfattas som trovärdiga. Ulrika Widmark Barnekow    

Purks politiska kaos

INSÄNDARE. Per-Åke Purk (V) påstår i en insändare att tekniska förvaltningen och dess tjänstemän till punkt och pricka följt den plan som beslutats av fullmäktige avseende trafiken på Järnvägsgatan. Jag uppmanar då Per-Åke att visa när den planen beslutades i fullmäktige. Jag har inte kunnat hitta den. Den har nämligen aldrig tagits upp i kommunfullmäktige. […]

Bara en moderat var för folkomröstning

INSÄNDARE. Nu blir det så smörigt att till och med jag mår illa. I Norra Skåne kunde man den 24 februari läsa att Douglas Roth (M) tackar för det stöd han fått i frågan gällande centrumutvecklingen. Han skriver bl. a. att: ”Jag kan tyvärr inte påverka Socialdemokraterna i denna fråga hur jag än gör”. Han […]