torsjö live

Skillnad på folk och folk?

Skillnad på folk och folk?

INSÄNDARE. Vi är ett par som tillhör de som många kallar ”vanligt folk”. En egenföretagare/grävmaskinist och en undersköterska arbetande inom omsorgen, som båda arbetar och betalar skatt. Det verkar nu som om det ligger oss i fatet. Vi vill nämligen bygga ett enbostadshus på vår mark i Vinslöv . Men vi har fått avslag.
Visserligen har vi stöd av de borgerliga och Sverigedemokraterna men socialdemokraterna med de gröna i Hässleholms byggnadsnämnd har sagt nej. Som vi uppfattat det är deras motiv främst att kommunekologen sagt att marken ligger inom ett område med vissa naturvärden (av den lägre klassen på en tregradig skala). Han säger att det finns betad björkskog, stengärdsgårdar och EN skyddsvärd bok på nästan 200 år. Men inget av detta kommer att skadas. Vad gäller den gamla skyddsvärda boken så skall den stå kvar trots att inga kommunala beslut kan hindra att den snart dör av ålderdom.

Kommunekologen har också argumenterat mot vårt bygge med att säga att det råder brist på naturområden i Vinslövs tätort. Vi tycker att det borde man tänkt på innan man tillät husbyggen inom vårt centrala grönområde som vi kallar slingan. Då var protesterna mot byggplaner många men det hjälpte inte. Vår mark ligger däremot inte centralt utan gränsar till riksväg 21.

Som läsare av våra lokaltidningar har vi inte kunnat undgå att förvånas över att socialdemokraterna ofta ställer sig på byggpampars och godsägares sida i strid mot ”vanligt folk” och gräsrötternas intressen. Exemplen är många. Tänk bara på paviljongfrågan och det omdiskuterade reningsverket. Vi har i alla fall fått stöd av de borgerliga och SD i byggnadsnämnden men den socialdemokratiska sidan avslog vår ansökan. Är det för att konsekvent sätta sig på tvären gentemot moderaterna eller är det för att man imponeras av storgubbarna och därför går deras intressen?
Vi hoppas nu att byggnadsnämnden gör ett platsbesök så att alla kan se att inga naturvärden, allemansrätten eller riksintressen är hotade av vårt bygge.

Nicklas Dahringer, Ingrid Brandt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se