torsjö live vers2

Att komma till tals

Att komma till tals

INSÄNDARE. Av skäl som framgår nedan hålls detta inlägg kort.
Tredje statsmakten i Hässleholms Kommun representeras av bland andra tidningen Norra Skåne. Noteras skall att också nättidningen Frilagt numera är en viktig del av den fria debatten i vår kommun.
Tidningens Norra Skånes tidigare chefredaktör och ”tillika insändarredaktör” lät på sin tid meddela undertecknad ”att tillströmningen av insändare är stor och kölistan lång”. Alla insändare kunde tydligen inte publiceras. Är detta fortfarande fallet behöver nuvarande chefredaktör och tillika insändarredaktör, hela tidningens ledning och ägarna ta sig en allvarlig funderare.
Många engagerade medborgare som vill komma till tals är i grunden en stor demokratisk tillgång som självfallet måste tas till vara.
Insändarsidan är en av tidningens mest lästa och behöver om köbekymmer föreligger tydligen utökas! För övrigt måste det ses som en mer än grannlaga uppgift för en insändarredaktör att tvingas sortera bort en del av åsiktsmaterialet.
I skenet av den debatt som nu pågår om presstöd skall nämnas att Skånska Dagbladet, Norra Skånes ägare, 2017 uppbar ett presstöd (driftsstöd) uppgående till 19 134 000 kronor. SkD erhöll också under 2017 tillsammans med NSk distributionsstöd på 484 337 kronor respektive 359 377 kronor. Ovan nämnda ”stöd” bidrar således vi skattebetalare, engagerade medborgare och insändarskribenter med!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se