torsjö live vers2

Lång debatt om barnäktenskap i kommunfullmäktige

– När är det någonsin ett barns bästa att leva under äktenskapliga förhållanden, frågade Hanna Nilsson (SD) kommunfullmäktige och inledde en lång och hetsig debatt om partiets motion i frågan. Kommunens barnrättsstrateger var inte tillfrågade i utredningen. En av dem, Vidar Albinsson, hade dock informerat alla partier om vad barnkonventionen, FN-kommittéerna och Barnombudsmannen säger om […]

Ta ansvar och sluta peka finger

INSÄNDARE. Varför blir det så mycket fel i Hässleholms kommun?  Hela tiden! Frågan kanske delvis kan förstås och besvaras när man läser vad Douglas Roth (M), Kommunstyrelsens ordförande och Per Åke Purk (V), ledamot Tekniska nämnden skrivit på debattsidan i Frilagt, angående kaos i både politiken och på Järnvägsgatan. Dessa herrar menar naturligtvis att de […]

Spelregler för politiker

INSÄNDARE. Partiet som jag tidigare var medlem i håller på att söndras av interna stridigheter. När jag var ny politiker visste jag inte vilka spelregler som gällde i den politiska världen. Det tog mig många år att förstå de oskrivna lagarna utan att för den skull acceptera dem. Jag har kanske varit naiv men betraktar […]

Födda 2002 garanteras sommarjobb i kommunen

Alla ungdomar som är födda 2002 och söker feriejobb inom Hässleholms kommun är garanterade en plats. Även i år finns chansen att bli gatumusikant eller sommarlovsentreprenör. Sista dag för ansökningar är den 4 mars. Hässleholm kommuns feriearbete kan sökas av ungdomar födda 2002 och 2001 och syftet är att ge ungdomarna en introduktion i arbetslivet. Att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats kan bli […]

Att komma till tals

INSÄNDARE. Av skäl som framgår nedan hålls detta inlägg kort. Tredje statsmakten i Hässleholms Kommun representeras av bland andra tidningen Norra Skåne. Noteras skall att också nättidningen Frilagt numera är en viktig del av den fria debatten i vår kommun. Tidningens Norra Skånes tidigare chefredaktör och ”tillika insändarredaktör” lät på sin tid meddela undertecknad ”att […]