Gruppen-3a-328x120

Ta ansvar och sluta peka finger

Ta ansvar och sluta peka finger

INSÄNDARE. Varför blir det så mycket fel i Hässleholms kommun?  Hela tiden!

Frågan kanske delvis kan förstås och besvaras när man läser vad Douglas Roth (M), Kommunstyrelsens ordförande och Per Åke Purk (V), ledamot Tekniska nämnden skrivit på debattsidan i Frilagt, angående kaos i både politiken och på Järnvägsgatan. Dessa herrar menar naturligtvis att de inte gjort några fel, utan problem som dyker upp beror ju alltid på vad någon annan (o)gjort! Tar inte de folkvalda i fullmäktige sitt ansvar för det som de är valda och satta att sköta, kommer eländet med att peka finger på varandra bara att fortsätta.

 Att ta sitt ansvar som folkvald innebär bl.a. att hantera den aviserade uppgiften som kommunen hade framför sig och som betydde att man under budgetperioden 2017-2020 skulle sänka kostnadsnivån i driftbudgeten för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret med över 27 mkr.

Hur har då kommunfullmäktige hanterat, denna för kommunmedborgarna/väljarna, så ekonomiskt viktiga fråga? Jo på det bekvämaste och mest oansvariga sätt man kan tänka sig, för i antagen budget 2018 och flerårsplan 2019-21 kan man bl.a. läsa följande som omfattar perioden 2017-2020. Besparingen på kommunstyrelsen och kommunledningen har helt plötsligt förvandlats till en kostnadsökning om drygt 24 mkr, en fördyring med över 50 mkr mot vad man tänkte sig bara för ett år sedan! Vad var det som hände? Samtidigt ökar skulderna med 706 mkr, och soliditeten sjunker från 64 till 54 procent.

När kommer fullmäktige reagera, eller tänker man bara sitta still i båten och hoppas att allt löser sig själv?  Ökad kommunalskatt och större upplåning löser inga framtida problem!

Här kommer det några tips på saker som leder till att Hässleholms kommun kan komma på rätt köl igen, men besluten måste tas per omgående om målet ska kunna nås inom 3-4 år!

 Effektivisera kommunorganisationen. Detta gäller i första hand driftsbudgetarna för kommunstyrelsen och kommunledningen.

Avskaffa arbetsutskotten. Dessa tenderar att ”avskärma” de folkvalda, d.v.s. fullmäktige och kommunstyrelsen, från sitt ansvar som uppdragsgivare om vad som ska göras. Den naturliga ordningen bör vara att ansvarig tjänsteman, tillsammans med sin personal, bereder aktuella ärenden. Därefter föredrar hon/han förslaget om hur man vill genomföra uppdraget inför den beslutande politiska nämnden. Beroende på delegeringsordningen fattas sedan det definitiva beslutet av antingen nämnden, kommunstyrelsen eller fullmäktige. Föredragande är i samtliga fall den tjänsteman som är ansvarig för respektive förvaltning. En sådan organisation skulle bli kostnadseffektiv, snabb och framförallt mer demokratisk än dagens arbetsordning.

Avskaffa kommunala bolag. Kommunala bolag bidrar bara till att försämra insynen för medborgarna i deras verksamhet samt en mycket ineffektiv styrning av hela kommunen. Bolag och nämnder ägnar sig alldeles för mycket åt att överklaga varandras beslut istället för att göra det de ska.

Politikers arvoden bör sänkas och relateras till riksgemensamma prisbasbelopp och inte till, av Hässleholms kommun, egenuppfunna ”Grundbelopp”. Allt för att underlätta medborgarnas insyn.

 

Glenn Eriksson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se