Gruppen-3a-328x120

Spelregler för politiker

Spelregler för politiker

INSÄNDARE. Partiet som jag tidigare var medlem i håller på att söndras av interna stridigheter. När jag var ny politiker visste jag inte vilka spelregler som gällde i den politiska världen. Det tog mig många år att förstå de oskrivna lagarna utan att för den skull acceptera dem. Jag har kanske varit naiv men betraktar mig som en ärlig människa, med ett arbetsliv inom vården där man är van vid att lita på varandra i teamet. Till alla nya i politiken vill jag förklara spelreglerna som jag uppfattat dem:

  1. Samla på hållhakekort, d.v.s. för dina partikollegor ofördelaktiga händelser, för att vid behov nyttja i det egna maktspelet
  2. Lita inte på någon
  3. Var inte för duktig då blir du ett hot mot de överordnade

Efter att ha talat med företrädare för andra partier så framstår det som att dessa spelregler i någon mån även gäller i andra partier men att hos SD är det nog mer utbrett. Kompetenta och engagerade politiker plockas bort av personer som har en medfödd förmåga att dupera och utnyttja människor som inte genomskådar maktspelet förrän det är för sent. Personer som kan tänkas stå i vägen för deras egna framtida positioneringar i partiet sopas under mattan på ena eller andra viset.

Tyvärr får detta också ses som ett hot mot den demokratiska processen. Tanken att alla medborgare ska kunna vara aktiva inom politiken faller mot bakgrund av ovan anförda skäl. Många personer orkar inte hålla på med taktiskt fulspel utan väljer då att satsa på sin yrkeskarriär. På detta vis utarmas politikerskaran på kompetens. Vi alla vill väl att våra folkvalda ska var tillräckligt kompetenta och engagerade till uppdraget de har fått av väljarna så att de kan tillföra något och inte bara sitta som en knapptryckare?

 

Åsa Erlandsson, f.d. SD men nu oberoende politiker

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se