torsjö live vers2

Bara en moderat var för folkomröstning

Bara en moderat var för folkomröstning

INSÄNDARE. Nu blir det så smörigt att till och med jag mår illa. I Norra Skåne kunde man den 24 februari läsa att Douglas Roth (M) tackar för det stöd han fått i frågan gällande centrumutvecklingen. Han skriver bl. a. att: ”Jag kan tyvärr inte påverka Socialdemokraterna i denna fråga hur jag än gör”. Han skriver vidare: ”Å andra sidan är det lämpligt att väljarna i valet röstar på de partier som lyssnar på väljarna även mellan valen. Då slipper vi skandaler som Paviljongflyttningen … ”. Man kan uppfatta det som att han anser att det är Moderaterna som lyssnar på väljarna och att de därför ska få väljarnas stöd.

Men låt oss då titta på sanningen. Paviljongflyttningen, som Douglas Roth tar upp som ett exempel för sitt och Moderaternas agerande, behandlades i kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktiges majoritet beslöt då att inte godkänna namninsamlingen som krävde en folkomröstning. Socialdemokraterna var så klart emot folkinitiativet. Kanske som ett resultat av denna nya politikeraristokratis maktfullkomlighet och nya paroll ”Upp till kamp emot folket …”. Det är i alla fall så som undertecknad uppfattat deras ställningstaganden, som varit i strid med allmänintressen, naturvärden och kulturmiljöer, till förmån för byggmagnater och kapitalet. ”Nettotomten” är bara ett av flera exempel.

Socialdemokraterna var dock inte ensamma. Mot namninsamlingen och en folkomröstning stod även centerpartister, miljöpartister, vänsterpartister och så klart kristdemokrater. Men inte nog med det, alla moderater (utom Margreth Segerstein) röstade med socialdemokraterna. De som ställde sig bakom folkuppropet och namninsamlingen till stöd för en folkomröstning (som då var sista halmstrået för att rädda officersparken) var bara Folkets Väl, Sverigedemokraterna, Liberalerna och, som sagt, Margreth Segerstein.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Så vem lyssnar på väljarna mellan valen? Inte är det Lena Wallentheim (S), med sina gröna stödpartier. De har tappat all trovärdighet. Inte heller tycks moderater eller kristdemokrater vara goda lyssnare om man ska döma av deras ställningstagande hitintills. Återstår att se om de nu börjar spetsa öronen för vad som rör sig i folkleden. Folkets Väl kommer i alla fall alltid att prioritera kärnverksamheterna (vård, skola och omsorg), bevaka natur- och kulturintressena och stå för återhållsamhet och god ekonomisk hushållning. Detta oavsett om vi får stöd från höger eller vänster. Vi bryr oss inte om partipolitik utan om folkets väl och bevakar därför den breda allmänhetens intressen. Låt oss börja med att sänka de politiska arvodena till maximalt 45 500 per månad. Bara det ger 6 miljoner till verksamheten!!

Björn Widmark
Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se