torsjö live vers2

Hoppas på fri parkering med parkeringsskiva

Hoppas på fri parkering med parkeringsskiva

– Inför systemet med parkeringsskiva i Hässleholm, tycker den politiska vilden Anita Johannesson i en motion till kommunfullmäktige.

En utredning av ekonomiska och praktiska konsekvenser ska föregå införandet. I förlängningen ser motionären en möjlighet till gratis kommunal parkering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Hässleholms kommun är en geografiskt utsträckt kommun där bilen har en naturlig roll. Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna, turister och andra besök samt gynna företagandet i kommunen är införandet av parkeringsskiva, hävdar Anita Johannesson inledningsvis.

Hon hänvisar till att systemet redan finns i flera svenska kommuner.

– Intentionen bör vara att nyttja systemet med parkeringsskiva så mycket som möjligt och minimera, eller om möjligt helt avveckla, avgiftsbelagda parkeringsplatser, skriver Anita Johannesson.

Hon tror också att ett erfarenhetsutbyte med till exempel Varbergs kommun skulle kunna vara av godo för processen.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se