torsjö live

Hässlehems falska vattenmätningar beräknade enligt ”formel”

Hässlehems falska vattenmätningar beräknade enligt ”formel”

Det kommunala bolaget Hässlehems fastighetsförvaltare lämnade falska mätresultat på vattentemperaturer i hyreshus till miljökontoret enligt en fastställd modell med en ”formel” för beräkning. Det framgår av förhören med vaktmästaren i förundersökningen. Han medger att han lämnat oriktiga uppgifter, men förnekar brott och menar att agerandet inte hade någon betydelse för ärendet. Imorgon, onsdag, ställs både vaktmästaren och Hässlehem inför rätta för försvårande av miljökontroll. Bolaget riskerar en företagsbot på 100 000 kronor.

För låga varmvattentemperaturer kan leda till tillväxt av hälsofarliga legionellabakterier. Miljökontorets inspektioner har också visat oklarheter kring hur Legionella kontrolleras på kommunens äldreboenden, de flesta ägda av Hässlehem.

Varmvattnet var inte tillräckligt varmt i Hässlehems lägenheter i Tyringe. När miljökontoret krävde åtgärder, lämnade det kommunala bostadsbolaget in falska mätprotokoll. Imorgon är det rättegång Foto: Berit Önell

Efter anmälan från en hyresgäst i Tyringe 2014 om för låga vattentemperaturer krävde miljönämnden att Hässlehem skulle vidta åtgärder så att varmvattnet blev minst 50 grader vid varje tappställe för att inte legionellabakterier skulle växa till. Mätningar visade fortsatt för låga temperaturer och i april 2015 blev det ett vitesföreläggande på 25 000 kronor mot bolaget. Godkända temperaturmätningar från minst två tillfällen skulle redovisas från den klagandes lägenhet.

I juni skickade vaktmästaren in protokoll som, enligt stämningsansökan ”sanningslöst” visade att mätningar utförts i 63 av 66 lägenheter.

Fusket uppdagades genom att den klagande hyresgästen begärde ut protokollen från miljökontoret och sedan knackade dörr hos ett 20-tal grannar. Ingen hade hört talas om någon temperaturmätning. Efter att ha fått information om detta kontaktade miljökontoret också ett antal berörda hyresgäster, med samma resultat.

I september skärpte miljönämnden kraven och förelade vid vite på totalt 300 000 kronor Hässlehem att inom sex månader vidta åtgärder och mäta vattentemperaturen vid samtliga tappställen i de aktuella byggnaderna. Vitet hann aldrig dömas ut innan problemet löstes.

Förvaltaren berättar i polisförhör att han trodde att miljökontoret från början ville ha mätningar från alla lägenheter. Han tyckte inte att det var meningsfullt att mäta i de övriga lägenheterna eftersom de sannolikt skulle ha för låga temperaturer liksom hos den klagande hyresgästen. Istället gjorde han en beräkning. Han anser att det misstag han gjorde var att han inte berättade för miljökontoret hur han kommit fram till denna beräkning. Han vill i förhöret påtala att han inte hittat på siffrorna utan faktiskt gjort en beräkning.

Förhörsledaren påtalar att han skrivit att han inte kommit in i vissa lägenheter, vilket måste tolkas som att han ville ge sken av att han kommit in i de övriga. Förvaltaren har ingen förklaring till varför han skrev så.

Nya duschslangar sänkte temperaturen

Förvaltaren hävdar till sitt försvar att den klagande hyresgästen är väldigt ”kontrollerande” och ringer så fort det står en okänd bil på parkeringsplatsen.

– När man har för mycket tid över så hittar men fel på allting, tyvärr, säger han i att av polisförhören.

Hässlehem anlitade senare ett externt företag för att få ordning på temperaturerna. I samband med undersökningarna upptäcktes att några hyresgäster utan hyresvärdens kännedom monterat nya duschslangar med separat av- och påslag, vilket innebar att den ordinarie blandaren alltid var på och varm- och kallvatten blandades i systemet. När duschslangarna togs bort kunde varmvattnet hållas på rätt temperatur.

Det kommunala bostadsbolagets vd Stephan Persson nekar också till brott. Han betonar att förvaltaren arbetat mycket för att lösa problemen, men ”inte lyckats fullt ut tyvärr”. Han säger i polisförhör att han inte visste någonting om problemen förrän miljökontoret informerade honom i juli 2015.

Enligt åklagaren Lars Magnusson på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hade de osanna uppgifterna betydelse för miljökontorets tillsyn och vaktmästaren begick gärningen med uppsåt. Därför åtalas han.

Hässlehem krävs på företagsbot med motiveringen att ansvariga i bolaget inte gjort vad som kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Brister i kontroll av varmvatten på äldreboenden

Miljökontoret har också haft synpunkter på kontrollen av varmvattentemperaturer på kommunens äldreboenden. 2014 fick ett boende ett föreläggande om provtagning av Legionella på grund av en längre tids problem med för låga vattentemperaturer efter att en bergvärmepump installerats. Samtidigt hade många av de boende varit sjuka med influensaliknande symptom och två hade dött av lunginflammation som inte gick att bota. Provtagningen visade dock inte Legionella i vattnet och temperaturerna på varmvattnet stabiliserades efter en tid.

Sommaren 2017 inspekterade miljökontoret alla äldreboenden, både privata och kommunala bland annat med fokus på risker vad gäller Legionella. Genomgående hade enhetschefer då inte kännedom om kontroll av Legionella gjorts eller hur egenkontrollen fungerar.

Enligt rapporterna säger enhetschefen på det boende som fick föreläggande 2014 att personalen själv får ha kontroll på vattnet genom att känna efter om det är varmt eller ej.

Hässlehem konstaterade i en svarsskrivelse i september att det finns brister i dokumentationen för egenkontroll i varmvattensystem i vårdboendena.

– Ny rutin och organisation för uppföljning ska utarbetas under hösten och utbildning för ansvarig personal genomföras under samma period, skrev vd Stephan Persson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se