torsjö live

Att hålla rent utanför stugknuten

Att hålla rent utanför stugknuten

INSÄNDARE. Vi har under flera mandatperioder i media sett rapporteras om politikernas okunskap, maktmissbruk och svek mot väljarna. Vi ser nu partierna i Hässleholms kommun nominera sina kandidater till kommunfullmäktigevalet i höst. Föga förvånande skymtar vi i många fall samma politikernamn på partiernas listor som figurerat i den rad av kostsamma ”affärer” vår kommun drabbats av.
De av våra etablerade kommunala partier som också är representerade i riksdagen kan inför valet i höst räkna med ett massivt stöd från sina moderpartier. Dessa partier förfogar över medel av vilka vi skattebetalare bidrar med stora summor. Vi väljare kommer fram till valet att överösas med dessa partiers locktoner och politiska propaganda.
De allt fler nya ”lokala” partier som vuxit fram i våra kommuner saknar detta massiva stöd från ovan!
Vi väljare som är fast förankrade i hemkommunens mylla kan förhoppningsvis se vad som utspelar sin utanför stugknuten. Vi har som bekant tre politiska nivåer i vårt land. Vi röstar i riksdagsval, landstingsval och kommunalval.
Vill vi ha en nödvändig förändring till stånd utanför stugknuten i vår ”hemsökta” Hässleholms kommun finns lokala partier utan förankring i riksdagen vi kan ge vårt stöd. Det finns bevisligen ett stort intresse för det som sker i vår kommun. Vi har alla kampen om Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande i färskt minne. 5 000 medborgare inklusive undertecknad engagerade sig med sina namnunderskrifter i frågan. Som ett resultat av detta engagemang har Medborgarpartiet i Hässleholms kommun sett dagens ljus.
Undertecknad tog 1997 initiativet till bildandet ett lokalt parti Folkets Väl som, vilket förtjänar att nämnas, tillsammans med andra stödde kampen för Musikpaviljongen med tillhörande parks bevarande. Sedan valet 1998 är FV representerat i kommunfullmäktige.
Undertecknad har tillsammans med representanter för musikpaviljongen med omgivande parks bevarande haft möjlighet att på kafé Verum träffa representanter för samtliga partier. En lärdom som undertecknad dragit av dessa möten är att vi i Hässleholms kommun nu har några livskraftiga ”lokala” partier med väl utvecklade lokala program. Det finns anledning för oss väljare att ta del av ovan nämnda partiers program.
Möjligheten att rösta på ett parti lokalt i kommunfullmäktigevalet och ett annat till riksdag och landsting måste beaktas. Det är understundom nödvändigt att hålla rent utanför den egna stugknuten.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se