torsjö live vers2

Motion om hälsa för seniorer

Motion om hälsa för seniorer

Lena Nilsson (S) och Lena Svensson (C) vill skapa hälsa för kommunens seniorer genom att ta fram handlingsplaner och starta upp seniorskolor, så kallade Senior Sport School.

Lena Svensson (C ). Foto: Lotta Persson
Lena Nilsson (S). Foto: Urban Önell

I sin motion vill de båda politikerna att kommunen återknyter kontakten med Skåneidrottens projekt Senior Sport School.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms kommun var med i ett pilotprojekt som 2009 tog fram skolorna, men föll sedan ur. Runt om i Sverige finns det idag 19 kommuner med cirka 100 aktiva skolor. Kristianstad och Östra Göinge är med bland de kommuner som har skolor och intresset från seniorer är stort.

– Senior Sport School är ett bra exempel på samarbete mellan kommun, föreningar och Skåneidrotten för att inspirera seniorer till livsstilsförändring för fler friska år, hävdar de två motionärerna.

Andelen äldre i landets befolkning ökar. Ett av motionens mål är att ta fram en handlingsplan för hur seniorer kan inspireras till ett hälsosamt åldrande med stärkt egenmakt, ett annat att det ska utses en ansvarig som ska återrapportera resultat till kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer inspirerar till insatser som kan främja hälsa och förebygga ohälsa långt upp i åldrarna, slår motionen fast.

Förslagsställarna lyfter fram att ett flertal studier visar att friskvård hos äldre har positiva och till och med sjukdomsförebyggande effekter.

Det betonas att träffpunkter och andra sociala mötesplatser är viktiga.

– Ett hälsosamt åldrande bygger på att stärka hälsans bestämningsfaktorer; goda matvanor, fysisk aktivitet, sociala nätverk, meningsfullhet, menar Lena Nilsson och Lena Svensson.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se