torsjö live vers2

Hässlehem pressades om falska vattenmätningar

Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem kontrollerar fortfarande inte regelbundet varmvattentemperaturerna i sina fastigheter för att undvika spridning av Legionella. – Fastighetsskötarna är ute och tittar, men vi har inte en organisation enligt kraven. Vi håller på att organisera det nu. Det är en brist, medgav bolagets vd Stephan Persson vid onsdagens rättegång i Hässleholms tingsrätt om […]

Motion om hälsa för seniorer

Lena Nilsson (S) och Lena Svensson (C) vill skapa hälsa för kommunens seniorer genom att ta fram handlingsplaner och starta upp seniorskolor, så kallade Senior Sport School. I sin motion vill de båda politikerna att kommunen återknyter kontakten med Skåneidrottens projekt Senior Sport School. Hässleholms kommun var med i ett pilotprojekt som 2009 tog fram […]

Att hålla rent utanför stugknuten

INSÄNDARE. Vi har under flera mandatperioder i media sett rapporteras om politikernas okunskap, maktmissbruk och svek mot väljarna. Vi ser nu partierna i Hässleholms kommun nominera sina kandidater till kommunfullmäktigevalet i höst. Föga förvånande skymtar vi i många fall samma politikernamn på partiernas listor som figurerat i den rad av kostsamma ”affärer” vår kommun drabbats […]