torsjö live vers2

Oenig kommunstyrelse beslöt bryta fiberavtal på Ljungdala

Kommunen fullföljer inte fiberavtalen mellan fyra villaföreningar på Ljungdala och Hessleholm Network, bolaget som kommunen köpte sommaren 2016. Beslutet togs av en oenig kommunstyrelse. Den borgerliga alliansen föreslog återremiss för att utreda möjligheterna till en förlikning och SD ville fullfölja avtalen, men den rödgröna majoriteten drev igenom beslutet. Huvudargumentet är att kommunen inte kände till […]

Ja till initiativ om Nettorondellen och Vanneberga skola

Möjligheterna att öppna Viaduktrondellen mot Magasinsgatan ska utredas för att öka tillgängligheten till det västra stationsområdet. En enig teknisk nämnd sa ja till förslaget som Per-Åke Purk (V) tog initiativ till. De rödgröna fick också majoritet för att påbörja en renovering av Vanneberga skola. Men SD fick nej på sitt förslag att återöppna Järnvägsgatan för […]