torsjö live vers2

Ja till initiativ om Nettorondellen och Vanneberga skola

Ja till initiativ om Nettorondellen och Vanneberga skola

Viaduktsondellen vid Netto kan få ett fjärde ”ben” söderut som ger en en genare väg till Magasinsgatan och stationen. Foto: Lotta Persson

Möjligheterna att öppna Viaduktrondellen mot Magasinsgatan ska utredas för att öka tillgängligheten till det västra stationsområdet. En enig teknisk nämnd sa ja till förslaget som Per-Åke Purk (V) tog initiativ till.

De rödgröna fick också majoritet för att påbörja en renovering av Vanneberga skola.

Men SD fick nej på sitt förslag att återöppna Järnvägsgatan för trafik i båda riktningarna.

Initiativärendena skickas vidare för behandling i kommunstyrelsen eftersom det behövs ekonomiska medel utanför tekniska nämndens budget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Per-Åke Purk är glad att hans förslag att öppna rondellen vid Netto mot Magasinsgatan fick stöd av alla partier.

– Men det var kanske inte så kontroversiellt att titta på möjligheterna att öppna rondellen. Det betyder ju inte att det blir så, men vi måste förbättra tillgängligheten på västra sidan om järnvägen, säger han.

SD stod däremot ensamt bakom sitt initiativärende om att slopa enkelriktningen på Järnvägsgatan och smalna av cykelbanan. Övriga partiers ledamöter ansåg inte att det var aktuellt att gå tillbaka till dubbelriktad trafik på den trånga gatan.

Den borgerliga alliansen var inte med på de rödgrönas förslag om att renovera Vanneberga skola. Beslutet blev dock att tekniska nämnden ska äska två miljoner kronor i tillskott från kommunstyrelsen för att kunna påbörja renoveringen redan i år. De rödgröna har egen majoritet i nämnden. SD avstod från att delta i beslutet.

Allianspartierna ansåg att det måste utredas vilka skolor som ska vara kvar innan beslut om stora renoveringar fattas.

– Om vi ska vänta på en utredning tvingas vi stänga Vanneberga skola eftersom bland annat ventilationen och köket är utdömda, säger Per-Åke Purk.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se