torsjö live

Oenig kommunstyrelse beslöt bryta fiberavtal på Ljungdala

Oenig kommunstyrelse beslöt bryta fiberavtal på Ljungdala

Det verkar dröja innan villorna på Ljungdala får fiber, trots att vissa har grävt fram till husväggen. Kommunstyrelsen beslöt att inte uppfylla avtalen med Hessleholm Network som tecknades strax innan kommunen köpte bolaget. Foto: Urban Önell

Kommunen fullföljer inte fiberavtalen mellan fyra villaföreningar på Ljungdala och Hessleholm Network, bolaget som kommunen köpte sommaren 2016. Beslutet togs av en oenig kommunstyrelse. Den borgerliga alliansen föreslog återremiss för att utreda möjligheterna till en förlikning och SD ville fullfölja avtalen, men den rödgröna majoriteten drev igenom beslutet.

Huvudargumentet är att kommunen inte kände till avtalen som tecknades dagarna före köpet. Men enligt Hessleholm Networks tidigare ägare Mathias Berglund gav tjänstemän från fiberavdelningen direktiv om hur avtalen skulle skrivas vid ett möte med honom den 6 maj 2016, nära två månader innan kommunen övertog bolaget.

Kommunstyrelsen var oenig i beslutet om fiberavtalen på Ljungdala, från vänster Lena Wallentheim (S), Lars Johnsson (M) och Robin Gustavsson (KD). Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens beslut innebär att de 144 villorna erbjuds fiber på vad kommunen menar är samma villkor som alla andra, det vill säga 19 000 kronor per hus. I avtalen med villaföreningarna nämns bara en inkopplingsavgift per förening på 19 000 kronor. Kommunen öppnar dock för att förhandla ner priset för villaägare som haft egna kostnader, främst medlemmarna i föreningen Stella Nova som enligt en tidigare överenskommelse med kommunen själva bekostat grävningar från gatan och fram till husväggen.

Sedan kommunens förslag blev känt har föreningarna protesterat genom skrivelser och insändare. Bland annat har Samfällighetsföreningen Ljungdala byar påtalat att de redan har lagt ner tomrör som kan användas till fibernätet, vilket minskar kommunens kostnader betydligt. Föreningarna vänder sig också emot att kommunen räknar uteblivna intäkter i anslutningsavgift som kostnader.

Föreningarna kan nu stämma kommunen. De har också möjlighet att överklaga kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

– Vi ville försöka komma överens om ett pris för att undvika en domstolsprocess och komma vidare. En rättslig prövning drar ju ut på tiden och de boende får inte fiber under tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

– Ord står mot ord, därför ville vi sätta oss ner och försöka komma överens, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M som ville ha återremiss). Foto: Lotta Persson

De rödgröna, och tjänstemännen, menar att avtalen frångår likabehandlingsprincipen och orsakar kommunen ekonomisk förlust, men framförallt motiveras beslutet med att kommunen inte kände till avtalen när bolaget övertogs. De tecknades en respektive två dagar före tillträdet. Enligt föreningarna och säljaren var kommunen dock informerad.

– Ord står mot ord, därför ville vi sätta oss ner och försöka komma överens, säger Lars Johnsson.

De rödgröna menar sig snarare förda bakom ljuset eftersom avtalen tecknades så sent, efter att köpeavtalet skrivits på.

– Vi har pratat med Berglund en gång efter köpet. Han säger att han berättat om avtalen och tjänstemännen säger att de inte känt till dem. Vi har uppfattningen att det fanns en muntlig överenskommelse om att inga fler avtal skulle tecknas, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Men kommunalråden vill i nuläget inte diskutera säljarens ansvar närmare.

– Det är egentligen en annan fråga. Vi får först komma överens med föreningarna, sedan eventuellt gå på säljaren, säger Lars Jonsson.

Mathias Berglund har kontaktat kommunen och muntligen erbjudit sig att fullfölja avtalen, men inte fått någon respons. Han menar att han via sitt nya företag Hessleholm by fiber skulle se till att villorna får fiber och teckna ett så kallat grossistfiberavtal med kommunen.

– Det finns tre fördelar: bråk och diskussioner avslutas, föreningarna får sin fiber och kommunen får kick-back i form av fiberhyra, förklarar Mathias Berglund.

Hur informerad var kommunen om avtalen före köpet?

Enligt Mathias Berglund var kommunens tjänstemän fullt informerade, de gav till och med direktiv om hur avtalen med villaföreningarna skulle utformas.

– Det var de som bestämde vad det skulle stå i avtalen. Jag hade ett lunchmöte med John Palmqvist (IT-chef) och Ann Andersson (dåvarande fibersamordnare). De gav instruktioner om vad jag fick lova föreningarna på Ljungdala, säger Mathias Berglund till Frilagt.

Direktiven gällde fyra punkter. Kommunen skulle bygga nätet till alla medlemmar för noll kronor. Infrastrukturen skulle ägas av kommunen och inte av föreningarna. Bolaget skulle ha 18 månader på sig att påbörja bygge och installation. Anslutningskostnad för att ansluta hel förening till kommunens fibernät skulle vara 10 000 kronor.

Anslutningskostnaden bestämdes sedan till 19 000 kronor, annars finns punkterna med i avtalen med föreningarna.

Varför skrevs avtalen på så sent?

– Vi gjorde upp de nya avtalen veckan efter mötet och jag bollade lite med dem. Men sedan hade jag väldigt mycket att göra i juni och hann inte med, säger Mathias Berglund som dock tror att det hade blivit problem även om avtalen skrivits på något tidigare.

Han berättar att ansvariga på kommunen tillsammans med externa jurister bad honom berätta om avtalen på Ljungdala vid ett möte den 9 november 2016.

– Jag berättade om lunchmötet. Alla blev knäpptysta, men sedan har jag inte hört något, säger han.

Han medger att han redan i februari 2016 när förhandlingarna om köpet inleddes muntligen lovade kommunen att inte ingå nya avtal utan att prata med köparen.

– Men jag kunde ju inte stänga verksamheten i februari. Jag var tvungen att försöka fullfölja löpande projekt, men hade inte en möjlighet att hinna avsluta alla, säger han.

IT-chef John Palmqvist sa den 11 februari till Frilagt att han kände till dialogen mellan föreningarna och Hessleholm Network, men inte prismodellen och inga offerter.

– Det har vi inte sett några. I så fall hade vi nog inte stått i den här situationen, då hade vi tagit diskussionen redan före köpet, sa han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-02-15 Arbetsutskottet vill bryta fiberavtal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se