torsjö live

Arbetsutskottet vill bryta fiberavtal

Arbetsutskottet vill bryta fiberavtal

Det är ”orimligt” att fiberavtalen med de fyra villaföreningarna på Ljungdala fullföljs. Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott håller med tjänstemännen om att kommunen inte känt till innehållet i avtalen vid köpet av Hessleholm Network, att de ger ekonomisk förlust för kommunen och att de frångår likabehandlingsprincipen. Arbetsutskottet beslöt att skicka beslutsförslaget vidare till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och SD:s Ulf Berggren deltog inte i beslutet.

Fibern är framdragen till husväggarna hos villaägarna i Föreningen Stella Nova på Ljungdala. Men kommunen har inte godkänt avtalen mellan föreningen och Hessleholm Network, bolaget som kommunen köpte. Nu erbjuds de betala 19 000 kronor per villa. Foto: Urban Önell

Enligt oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), som var kommunstyrelsens ordförande när kommunen köpte Hessleholms Network, visste kommunen inte att det tecknats avtal med villaföreningarna dagarna före övertagandet av bolaget.

– Vi upplystes inte om det när vi skrev köpeavtalet utan först efter köpet, säger hon.

Det framgår dock av beslutsunderlaget att tjänstemännen var medvetna om diskussionerna med villaföreningarna långt innan köpet genomfördes.

– Då är det kanske bra att det blir en juridisk prövning, säger Lena Wallentheim.

Hon betonar att en jurist varit med och förberett beslutsförslagen i kommunstyrelsens arbetsutskott, som numera också är styrgrupp för fiberprojektet. Det är samma advokatfirma som kommunen anlitar i tvisten med Konkurrensverket om att privata aktörer nekats grävtillstånd och därmed hindrats etablera fiber i kommunen.

Lars Johnsson förklarar att han inte deltog i beslutet eftersom hans parti motsatt sig förvärvet av Hessleholm Network.

Han är själv advokat, men vill inte uttala sig närmare om den juridiska aspekten i ärendet.

– Vi vet inte var det landar ännu. Allmänt gäller att avtal ska hållas, men här verkar ord stå mot ord, säger han.

Huvudargumentet för att häva avtalen med villaföreningarna är, enligt kommunstyrelsens arbetsutskott, att de inte var kända av kommunen före köpet av bolaget.

Beslutsförslaget innebär också att villaägarna ska erbjudas inkoppling till kommunens fibernät för samma pris som andra, det vill säga 19 000 kronor per fastighet. Boende i Föreningen Stella Nova, som själva bekostat grävarbeten fram till husväggen, ska dock kunna förhandla ner priset.

Om beslutet går igenom i kommunstyrelsen kan de berörda överklaga.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-02-11 Ingen fiber trots avtal för villaföreningar på Ljungdala

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se