Gruppen-3a-328x120

Förvaltningsrätten ger omsorgen bakläxa

Förvaltningsrätten ger omsorgen bakläxa

Lagen förbjuder inte retroaktiv utbetalning av assistansersättning. Förvaltningsrätten upphäver därför omsorgsnämndens beslut att neka utökad ersättning vid sjukdom på grund av att ansökan kom in för sent.

Hässleholms kommuns påstående att ersättningsansökan kom in för sent och att utökad assistansersättning inte kan betalas ut retroaktivt är en feltolkning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, säger förvaltningsrättens dom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Domen rör en sökande som har en beviljad assistansersättning som är lägre de dagar han går i skolan än dagar han är i hemmet. När han blev sjuk och tvingades stanna hemma från skolan ett antal dagar uppstod behovet av den högre graden av assistansersättning.

Begäran om att få ekonomisk ersättning för tillfälligt utökat stöd på sjukdagarna delades upp i två ansökningar. Att det blev så förklarar den sökande med en rutinändring angående sjukanmälan som medförde att några dagar inte kom med i den första ansökan.

Kommunens handläggare godkände den första begäran, men avslog den andra – med skälet att den ansökan inkom för sent. I avslaget kommenterades också att det kunde skett en gemensam ansökan för alla dagarna.

Men inget av detta krävs.

Sjukdom kan inte förutses

– LSS innehåller inga regler avseende när och hur en ansökan ska göras och inte heller något förbud om retroaktiv utbetalning av ersättning, liksom det inte heller anges något särskilt anmälningsförfarande vid sjukdom, slår domen i förvaltningsrätten fast.

– Sjukdom kan inte förutses och därför måste både prövning och utbetalning ske i efterhand, förtydligas i domslutet.

Kommunen ska göra prövningarna

Det är kommunen som ska göra prövningarna. Därför upphäver förvaltningsrätten nu bara det felaktiga beslutet och omsorgsnämnden får göra en ny prövning.

Det som ska prövas är om förutsättningarna för den begärda ersättningen är uppfyllda. Är de det, kommer den sökande att beviljas ersättningen retroaktivt.

Gör om och gör rätt, som ett numera populärt uttryck sammanfattar saken, skulle kunna användas om den aktuella domen.

Hur ser omsorgsförvaltningen på att domen säger att kommunen inte följt lagen?

– Domen säger inte att det är felaktigt utan de har skickat tillbaka det för omprövning, så vi får titta på ärendet igen, svarar omsorgens myndighetschef Yvonne Kvist, som menar att hon inte kan svara mer för att hon inte kan gå in på det enskilda fallet.

– Det är inte säkert att vi ändrar vårt beslut, men vi måste titta över grunderna, säger hon.

Men, det är väl ett felaktigt beslut om det inte finns stöd i lagen för det?

– I så fall hade de gett brukaren rätt. Om förvaltningsrätten hade tyckt att det var helt fel hade de inte lämnat tillbaka det för ny prövning, säger myndighetschefen.

Men, det stämmer väl inte? Förvaltningsrätten säger i domen att det är ni som ska pröva och ta beslutet och därför upphäver de bara ert felaktiga beslut. Ni får en bakläxa och en tydlig kritik att ni inte prövat om brukaren haft det högre behovet av assistans de aktuella dagarna.

– Vi ser det inte som en bakläxa, utan vi driver vissa ärenden och det är sällan vi får fel i några domar, svarar Yvonne Kvist.

Domen här verkar komma fram till att det är ett formaliafel som har skett. Ni har hänvisat till regler och villkor som inte finns i lagen.

– Det måste vi titta över nu, men så långt har vi inte kommit; domen kom i förra veckan. Har vi gjort ett formaliafel måste vi rätta till det. Vi måste bedöma hela ärendet igen. Sen har vi möjlighet att överklaga, svarar Yvonne Kvist.

En viktig sak är väl att värdera om ni har en felaktig rutin?

– Ja då kommer vi att rätta till det i så fall. Då har vi fått det prövat. Och det är ju det som är meningen, när man skickar iväg ett ärende så här – att man får det prövat.

Hur sörjer du för kvalitetssäkringen av beslut? 

– Det gör jag på ett alldeles utmärkt sätt. Vi kommer att titta över ärendet och du får nöja dig med mitt svar, säger Yvonne Kvist utan att svara något konkret på frågan.

Om cirka två veckor tror Yvonne Kvist att myndigheten har tagit ställning till domen.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se