torsjö live vers2

Sprinklers i kommunala p-garage på agendan i nästa vecka Renovering efter branden för 6,7 miljoner

Sprinklers i kommunala p-garage på agendan i nästa vecka Renovering efter branden för 6,7 miljoner

Det brann inte överallt, men hela det stora parkeringsgaraget påverkades av sot och rök. Foto: Lotta Persson

Sprinklers i parkeringsgaraget på Norra Station hade minskat skadorna vid den stora branden betydligt. Nu finns ett förslag om att installera sprinklers på dagordningen till tekniska nämndens sammanträde i nästa vecka. Kostnaden beräknas till 3 – 3,5 miljoner kronor. Tjänstemännen räknar nu även på vad det skulle kosta att samtidigt investera i sprinklers i det andra kommunala parkeringsgaraget, i kulturhuset.

Renoveringen av det brandskadade parkeringsgaraget på Norra Station beräknas kosta 6,7 miljoner kronor. Det är den summa som kommunen kommer att begära i en eventuell rättegång mot misstänkta mordbrännare. Men det mesta täcks av försäkringen. I praktiken blir kommunens kostnad försäkringens självrisk på drygt 220 000 kronor plus den arbetstid som lagts ner.

Tobias Oscarsson är Hässleholms kommuns projektledare för renoveringen av det brandskadade parkeringsgaraget. Foto: Lotta Persson

En anlagd brand i en bil i parkeringsgaraget den 8 december slutade med fem utbrända bilar, ytterligare tolv påverkade bilar och stora skador i både garaget och lokalerna ovanför som delvis varit obrukbara i flera månader. Magasinsgatan utanför har varit avstängd på grund av rasrisk. Den risken är nu över och både väggar och tak förstärkta. Avspärrningarna kommer inom kort att tas bort på halva gatan. Den andra halvan förblir avstängd för att ge plats åt arbetsfordon med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens projektledare Tobias Oscarsson berättar att hela byggnaden beräknas stå klar i början på juli. Garaget ska dock kunna öppna tidigare. Samtidigt kan sprinklers också vara på plats i båda kommunens parkeringsgarage.

– Vi hoppas bli klara så att frågan om att äska pengar till sprinklers kan tas upp på arbetsutskottet den 13 mars. Vi inväntar fortfarande kostnaden för kulturhuset. Personligen vill jag gärna att vi samkör båda garagen, det är enklast med ett ärende. Men det är politikerna som bestämmer, säger Tobias Oscarsson.

En brand i kulturhusets garage hade kunnat bli ännu mer förödande. I flera av lokalerna ovanför finns dock redan sprinklers, bland annat i biblioteket och biograferna. Därför är det inte så svårt att även ansluta garaget.

– Det finns redan vattentankar, det som behövs är rörsystem och nätverk till garaget, säger Tobias Oscarsson.

Det finns en fastighetsägare till, Noréns, som har en del av garaget under sitt hus vid Vattugatan och som skulle kunna se till att få även den sprinklad samtidigt.

Försäkringsbolaget ersätter inte kommunen för arbetskostnaderna. Men om någon blir dömd för branden kan kommunen alltså få skadestånd även för dem och därför är de inräknade i totalkostnaden. Den största posten är renoveringen som beräknas kosta cirka fem miljoner kronor.

Både en stor del av taket och ytterväggen mot gatan har fått stämpas, alltså stagas, på grund av rasrisken. Stämporna ersätts efterhand med förstärkningar i betong.

– Vi har tyvärr upptäckt att vi måste göra en extra pelare som kommer att ta en parkeringsplats i anspråk, berättar Tobias Oscarsson.

Han konstaterar att det i början var omöjligt att överblicka konsekvenserna av branden.

– Det var mycket sot som måste tas bort för att vi skulle kunna se hur det såg ut. Vi har också fått provborra i betongen för att mäta hållfastheten, berättar han.

De uteblivna intäkterna från en enda parkeringsplats beräknas till 525 000 kronor de närmaste 30 åren. Uteblivna inkomster från parkeringsplatserna under renoveringstiden beräknas till 217 000 kronor.

Kommunen äger enbart garaget genom en så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Lokalerna ovanför ägs av Kunskapsporten vars försäkringsbolag därmed ansvarar för återställandet där. Gränsen mellan fastigheterna går mitt i bjälklaget i garagets tak som är golv i kontorslokalen ovanför och kostnaderna för sanering och renovering där har fördelats mellan parterna.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-12-08 Stor brand i parkeringsgaraget på Norra Station

2017-12-09 En gripen för mordbrand i parkeringsgaraget

2017-12-11 En till anhållen för mordbranden – starkare misstankar

2017-12-12 En anhållen för mordbranden frigiven

2017-12-13 26-åringen häktades för mordbrand

2017-12-16 Taket i brandskadat garage måste stagas

2017-12-18 Tio sotiga bilar bärgade Garaget hade inga sprinklers

2017-12-28 Två misstänks gemensamt ha anlagt branden i garaget

2018-01-22 Svårt brandskadat garage kan tidigast öppna i juli

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se