torsjö live vers2

Vem vill bo under en mobilmast?

Vem vill bo under en mobilmast?

INSÄNDARE. Att vilja rasera skogen, vid Pollenvägen, för att bygga villor i det fina skogsområdet är en skam! En av Hässleholms äldsta skogar dessutom.

Skogen skyddar också befintliga villor från strålning från 48 meter hög mobilmast, närmsta villa har c:a 90 meter till masten. Hugger man ner skogsområdet, så exponeras den befintliga raden av villor direkt av mobilmastens strålning.

De, av Hässleholms kommun tilltänkta, villor som ska byggas mittemot, kommer att  hamna ännu närmre mobilmasten, 25-50 meter. Det är helt förkastligt att riskera människors hälsa på detta sätt!

I skogsområdet finns en hög artrikedom av diverse djurarter, många av dom är dessutom fridlysta. Här finns bland annat fladdermöss, snokar och huggormar. Men också diverse sorters grodor och paddor, samt många olika fågelarter. Även dessa kommer självklart att utsättas för direkt exponering av mobilmastens strålning, vilket kommer att leda till att de helt försvinner. Befintlig bäck, vilken är nödvändig för djurlivet, kommer också att raseras.

Det är ej konstaterat och säkerställt, någonstans i världen, hur mycket strålning som människor och djur kan tåla, utan risk att drabbas av cancer, Alzheimers, ALS, huvudvärk, sömnsvårigheter m.m. I andra länder har man för övrigt konstaterat att dessa symptom ökar markant i oskyddade områden direkt exponerade mot en mobilmast.

I sådana här fall bör Lagen om Försiktighetsprincipen tillämpas: Denna innebär i korta drag att när osäkerhet råder, så ska man hellre låta bli än att ta onödiga risker.

Försiktighetsprincipen för risk management säger att när osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, skall tekniken eller åtgärden betraktas som farlig.

 

Mikael Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se