torsjö live vers2

Samarbetsavtal med Malta om Europaforum trots EU-kritik efter mord på granskande journalist

Samarbetsavtal med Malta om Europaforum trots EU-kritik efter mord på granskande journalist

Hässleholms kommun ska hjälpa Malta att starta ett Europaforum efter Hässleholms modell. Men den bristande rättssäkerheten och pressfriheten på Malta har inte diskuterats. Vid Europaforum 2016 var Ylva Nilsson moderator för ett seminarium om den hotade pressfriheten där bland andra Otmar Lahodynsky från Österrike, ordförande i Association of European Journalists, medverkade. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommun tecknar imorgon ett samarbetsavtal med statliga representanter för Malta som vill starta ett Europaforum med Hässleholm som förebild. Kommunledningen har inte haft någon diskussion om hoten mot mänskliga rättigheter på Malta – skatteparadiset där en granskande journalist nyligen mördades efter att ha avslöjat korruption med koppling till regeringen, vilket ledde till skarpa krav från Europaparlamentet.

– Vi har inte lagt de aspekterna på det här. Vi ser det som ett naturligt samarbete med ett EU-land, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som stämt av med kommunalråden Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S) innan han svarar.

Kommunen bjuder in till pressträff i samband med undertecknande av ett samarbetsavtal med staten Maltas företrädare.

Europaforum i Hässleholm har sedan starten 2002 utvecklats till en unik årlig mötesplats för Europafrågor. Tanken är att allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare under seminarier och debatter ska mötas kring aktuella frågor om Europas och EU:s utveckling.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

En delegation på tre personer från Malta anländer imorgon till Hässleholm. Det är Vanni Xuereb, ordförande för Maltas styrnings- och handlingsutskott för EU-frågor (MEUSAC), Aaron Farrugia, parlamentssekreterare för EU-fonder och social dialog samt David Taylor, rådgivare vid The ministry for european affairs and equality (MEAE).

Gästerna kommer att få träffa ledande politiker som berättar om arbetet med Europaforum. Hässleholms kommunchef Bengt-Arne Persson och Vanni Xuereb ska under eftermiddagen också underteckna ett ”övergripande samarbetsavtal”.

Kontakten från Malta togs under senhösten. I december kungjorde kommunen i ett pressmeddelande att en av de medverkande vid Europaforum i augusti 2018 är Aaron Farrugia från Malta och att han vill utveckla ett liknande arrangemang i hemlandet.

Frilagt har inte fått ta del av avtalstexten eftersom den fortfarande inte är färdig utan bedöms som arbetsmaterial. Kommunen har inte heller fattat något formellt beslut om att teckna ett samarbetsavtal.

– Förslaget är förankrat med kommunledningen, alltså kommunalråden och kommunchefen, meddelar Maria Lindblad, tf chef för Europaforum.

Lars Johnsson berättar att förberedelserna inför mötet i huvudsak gjordes innan han gick på sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i februari. Men han har sett utkastet till avtal.

– Det kan jag inte kommentera, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om den granskande journalist som nyligen mördades efter att ha avslöjat misstänkt korruption på regeringsnivå i Malta. Foto: Lotta Persson

– Det handlar egentligen bara om ett erfarenhetsutbyte där vi ger tips och råd om hur vi byggt upp Europaforum. Motprestationen är att de ska marknadsföra Europaforum Hässleholm. Några ekonomiska förpliktelser finns inte på något håll. Avtalet är mer en avsiktsförklaring, säger Lars Johnsson.

Mänskliga rättigheter har överhuvudtaget inte tagit upp i samtalen, trots den stora uppmärksamheten över hela världen efter mordet på den kända journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Mordet ledde till att Europaparlamentet i november antog en resolution där krav ställdes på Malta att vidta åtgärder för att se till att rättssäkerheten och ”de europeiska värdena” respekteras. Parlamentet påtalade att flera allvarliga anklagelser om korruption och penningtvätt inte utretts. Avslöjanden i de så kallade Panamadokumenten och FIAU-rapporterna har inte lett till någon som helst polisutredning och utpekade personer ingår fortfarande i regeringen.

Däremot åtalas ofta journalister för förtal efter att ha granskat makthavare. Daphne Caruana Galizia anklagades för flera fall av förtal. Hon fick också sina bankkonton frysta på grund av ett förtalsmål som väckts av en minister och som ännu inte var avgjort. Europaparlamentet uppmanade i sin resolution Malta att säkerställa journalisters och visselblåsares personliga säkerhet och försörjning.

När mordet på Daphne Caruana Galizia inträffade befann sig SVT-reportern Kristina Lagerström på Malta. Hon arbetade med det internationella journalistnätverket ICIJ:s avslöjande av den så kallade Paradisläckan som visade hur många av de rikaste i världen undviker skatt genom avancerade upplägg i lågskatteländer. Flera av de inblandade svenskarnas affärer återfanns just på Malta.

Mordet och omständigheterna kring det chockade Kristina Lagerström.

– Det är ju ett EU-land. Det är inte så man föreställer sig att det går till där när journalister granskar makthavare och ekonomiska oegentligheter. Hon avslöjade korruption upp i regeringen med utgångspunkt från bland annat Panamadokumenten, en granskning som omfattade hela Europa. Den typen av granskning resulterade i att en journalist blev sprängd i bitar utanför sin bostad. Det var en ren demonstration, säger hon till Frilagt.

– Malta är EU-medlem och vi ser det rätt naturligt att vi kan samarbeta med EU-medlemmar på den här nivån, säger Lars Johnsson.

Kan det finnas en risk att de vill tvätta sitt rykte i Europa genom ett sådant samarbete?

– Det kan jag inte bedöma, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att dialogen i huvudsak skett på tjänstemannanivå.

Tycker du att det hade varit lämpligt att ta upp sådana frågor, det är väl också Europafrågor?

– Det kan man absolut göra, men jag håller inte i programmet.

Finns det inte risk att ni är med och legitimerar ett synsätt där man ser mellan fingrarna med korruption och trakasserar journalister?

– Det tycker jag inte.

Men vad är syftet med Europaforum, ska man inte ta upp mänskliga rättigheter, Europakonventionen är ju ganska tuff?

– Det hanteras på EU-nivå, det är ingenting vi håller på med i Hässleholm, säger Lars Johnsson.

Finns det inte möjlighet att påverka i rätt riktning om ni tar upp det?

– Det skulle man kunna tänka sig. Men jag vet inte hur tungt det väger. De som kommer hit har ju inte heller de högsta positionerna.

De företräder väl staten Malta?

– Jo, men de är inte regeringsmedlemmar eller parlamentariker, säger Lars Johnsson.

Är det inte märkligt att de skriver avtal med er som kommun?

– Det vi gjort i Hässleholm är ganska unikt, det har satt Hässleholm på kartan. Det är inte konstigt att vi delar med oss av det och de delar med sig av sitt kontaktnät så att vi kan engagera nya föreläsare till Europaforum. Det blir en win-win, säger Lars Johnsson.

Vad tycker du om hur de behandlar journalister på Malta?

– Det kan jag inte kommentera. Jag är för lite insatt, jag vet inte mer än det du berättat nu, säger Lars Johnsson.

Hela världen var upprörd över det.

– Ja, jag har följt nyhetsrapporteringen, men jag är försiktig med att dra slutsatser, jag har ingen uppfattning.

Det handlar om att journalister som avslöjat allvarliga missförhållanden blir utsatta?

– Ja, det är ju alltid allvarligt, oavsett var i världen det händer, men just det här specifika fallet har jag ingen närmare kännedom om, säger Lars Johnsson.

Det är ännui inte bestämt vad Aaron Farrugia ska tala om på Europaforum i Hässleholm. Maria Lindblad säger dock att det är mycket möjligt att frågor kring mänskliga rättigheter på Malta kan komma upp och även skatteplanering.

– Jag vet inte hur det diskuterats högre upp, men jag tycker att det är väldigt intressanta ämnen, säger hon.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se