torsjö live vers2

Kan böneutrop förbjudas?

Kan böneutrop förbjudas?

INSÄNDARE. Kan böneutrop förbjudas? Ja, den frågan är jag inte kompetent att svara på, men i det följande ska jag försöka redogöra hur jag ser på frågan. Första frågan blir då: kan det förbjudas nationellt? Förmodligen går inte detta, då det måste anses vara en kommunal ordningsfråga. Störningen anses av många vara jämbördig med klockringningen, vilket kan motiveras av tradition. Sker båda ”störningarna” under dagtid, får de anses som legitima, då vi har religionsfrihet i vårt land.

Skillnaden härvidlag är det verbala budskap som utgör böneutropet, vilket icke troende muslimer har rätt att slippa. Men om traditionen ska hållas, bör det ske på arabiska språkvarianter, vilket gör det obegripligt för nästan alla svenskar. Jag tar inte ställning om det sker genom en shiautropare eller sunniutropare eller andra varianter av muslimskt troende.
När denna tradition med böneutrop började, var tiden en annan och ”klockor” var inte var mans/kvinnas egendom​, således var det naturligt att kalla folk till bön genom muntligt påbud. I dag är inte behovet, ur tidsaspekt, något problem. Alla har tillgång till att avläsa på sin klocka eller mobiltelefon. Då får vi gå tillbaka till den ursprungliga traditionen med böneutrop, vilket skedde mig veterligen utan hjälp av högtalare.
Således kan en ansökan hos en kommun bedömas ur störningsgraden av utropet. Sker ansökan att förmedla utropet genom högtalare ska det överhuvudtaget inte tillåtas, men i en extern placering av moskén, kan det vara möjligt utan högtalare.
Jag vill här påpeka en jämförelse med en något senare påkommen ”tradition” som är synnerlige påträngande för alla medborgare, nämligen biltrafiken, som stör oss dygnet runt. Inte bara ljudmässigt utan även hälsomässigt med avgaser och ond bråd död genom olyckor. Kan vi verkligen tillåta denna verksamhet, då är böneutrop som jag beskriver det ovan en synnerligen harmlös ”störning”?
Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se