torsjö live vers2

Larm om nytt utbrott av smutsvattensvamp i Finjasjön

Larm om nytt utbrott av smutsvattensvamp i Finjasjön

Smutsvattensvampen breder åter ut sig under isen i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Den så kallade smutsvattensvampen, som trivs bäst i förorenat vatten, har de senaste veckorna växt till sig kraftigt i Finjasjön igen. Liksom för drygt ett år sedan ser utbredningsområdet ut att utgå från utloppet från Maglekärrsbäcken där reningsverket har sin utsläppspunkt. De fluffiga orangefärgade organismerna, som egentligen är bakterier, fyller stora delar av vattenmassan upp till Sjörröd och syns på en del ställen genom isen.

Flera döda hägrar och även måsfåglar har också rapporterats i området de senaste två veckorna.

Miljöchef Sven-Inge Svensson är oroad och har begärt en kommentar från reningsverket.

Innan snön kom syntes de fluffiga formationerna tydligt under den tunna isen.

Vid förra årets utbrott stod det klart att det handlade om hög halt av smutsvattensvamp, Sphaerotilus natans, som indikerar syrebrist, hög näringshalt och föroreningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöchef Sven-Inge Svensson såg även då allvarligt på fenomenet, som inte är vanligt i sjöar, och krävde att Hässleholms vatten omedelbart utredde om det orsakats av bolagets utsläpp av avlopps- eller dagvatten. Men ansvariga bedömde att reningsverket inte kunde ha bidragit – trots att det strax före utbrottet hade haft en driftsstörning med kraftig skumning och försämrad kväverening, som kan ha orsakats av bakterier inom samma grupp som smutsvattensvampen tillhör. Däremot skulle bakterien ha kunnat sprida sig via dagvattnet.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Utbredningen av smutsvattensvamp minskade snabbt, men den verkar ändå ha funnits kvar i sjön. Under våren blev fiskenät igensatta av smutsvattensvamp, vilket även drabbade vårdfisket i sjön.

Sven-Inge Svensson hade hoppats att smutsvattensvampen inte skulle återkomma på det här sättet.

– Att det blir så här i år igen är betydligt värre, säger han.

Han vill nu veta om det hänt något särskilt i reningsverket.

Att hägrarna dör bekymrar honom också mer än måsarna, som ibland drabbas av smittsamma sjukdomar.

De döda hägrarna oroar också miljöchef Sven-Inge Svensson.

– Det är oroväckande med hägrarna. Vi bör ju försöka se om det kan finnas någon förklaring till det, säger han.

Förra året föregicks invasionen av smutsvattensvamp av mycket höga halter av ammoniumkväve i Maglekärrsbäcken. Samma förutsättning har rått i sjöar i andra länder med kända utbrott av smutsvattensvamp.

Det finns idag inga villkor för hur mycket ammoniumkväve reningsverket får släppa ut vintertid utan enbart ett medelvärde sommartid.

– Reningsverket uppfyller villkoren. Sedan är det en annan femma att vi vill diskutera vad vi mer kan göra att Finjajsön ska gå att bada och fiska i och att djurlivet ska må bra, säger Sven-Inge Svensson.

Smutsvattensvampen verkar sprida sig från Maglekärrsbäckens utlopp och upp mot Sjörröd.

Han tycker att alla ska hjälpas åt för att förbättra sjöns status istället för att träta om vem som är ansvarig för vad.

– Hibab vill väl ha kvar jordbruket vid Hovdala, men vi måste kunna diskutera det förutsättningslöst. En våtmark kan också skapa mervärde ur turistsynpunkt. Tekniska nämnden och Hibab har trätt om vem som ska göra utredningen. Men bara gör den istället för att sega med saker och ting! Kommunfullmäktige har ju beslutat att det ska utredas, inte under förutsättning att vi får bidrag, säger Sven-Inge Svensson.

Mindre mängder smutsvattensvamp har nu noterats även vid tillflödena Hovdalaån och Tormestorpsån.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se