torsjö live

Dåligt ledarskap att ta bort uppdrag om effektiviseringar

Dåligt ledarskap att ta bort uppdrag om effektiviseringar

INSÄNDARE. Hässleholms politiker brister i ledarskap. Kommunfullmäktige beslöt 2016-10-28 att ta fram förslag på åtgärder som krävs för att nå de finansiella målet på minst en procents överskott senast 2018. Det skulle ge mellan 25 och 30 miljoner. Man ska i sammanhanget komma ihåg att Sveriges kommuner och landsting anser att det krävs hela två procent för att leva upp till det som kallas god ekonomisk hushållning. (50-60 miljoner). Vad blev då resultatet av kommunfullmäktiges uppdrag från 2016?

Jo, vid kommunfullmäktiges möte 2018-03-26 beslutade man att avsluta ärendet. Det innebär i klartext att uppdraget man gav sig själv om att skapa ett överskott på blygsamma en procent i driftbudgeten nu plötsligt togs bort. Problemet är bara att det inte är politikerna som skall betala kalaset i efterhand utan det är skattebetalarna. På med spenderbyxorna och låtsas som om vi har råd. Problemet är nu bara varför nämnderna ska följa sina ekonomiska ramar när kommunledningen inte gör det. Det var bara Folkets Väl som röstade emot och krävde att besparingsuppdraget skulle ligga fast.

Två dagar senare beslutade kommunstyrelsen att återkalla ett annat uppdrag från kommunfullmäktige, nämligen uppdraget att redovisa förslag på ”budgetjusteringar” på 19 miljoner kronor under 2018. Uppdraget gällde omstrukturerings- och effektiviseringsarbete för att reducera driftskostnaderna med 19 miljoner. Alliansen har bara ett överskott på 8 miljoner i 2018 års budget. Detta innebär att vi nu hamnar på minus 11 miljoner. Detta ska jämföras med regeln för god ekonomisk hushållning som skulle innebära ett överskott på ca 60 miljoner i 2018 års budget. Men som sagt det är valår. Vem lurar man?

Men det är värre än så. Enligt den senaste prognosen måste kommunen antingen effektivisera med ca 150 miljoner till 2021 eller höja skatten med motsvarande. Det är inget de etablerade partierna vill tala om i valtider. Frågan är dock hur blir det med de resterande 110-130 miljonerna som ska ”effektiviseras” de kommande tre åren? Svar lämnas tydligen först efter valet. Folkets Väl däremot har pekat ut var pengarna ska tas. Det är bl.a. på kommunledningskontoret (12 miljoner), AK-förvaltningen (10 miljoner) och sänkta arvoden (6 miljoner) redan 2018. Kraftiga skattehöjningar på 2 till 3 kronor väntar med alliansen och de rödgrönas beslut. Du som arbetar och betalar skatt får stå för fiolerna.

Björn Widmark
Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se