torsjö live vers2

Öppet brev till kommunfullmäktige om reningsverkets lånebehov

Öppet brev till kommunfullmäktige om reningsverkets lånebehov

Ebberöds bank* – Nu i Hässleholm!

INSÄNDARE. I Frilagts artikel, 26/03/18 framgår det att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt att Hässleholms vatten får bygga ut vid Hästbackens reningsverk. Anledningen är att den del av verksamheten som är samlokaliserad med tekniska kontoret vid Ljungdalarondellen måste flytta när byggnaderna ska rivas för att ge plats åt bland annat Biltema (som själva ursprungligen önskade få bygga på annan mark norr om tätorten mellan 21:an och rondellen vid norra utfarten från Hässleholms tätort).

Två alternativ har utretts:

1/ En investering på 24 miljoner kronor som ska upplånas av Hässleholms vatten AB

2/ Att hyra av Hibab på garnisonen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att alternativ 1 ska gälla, dvs att bygga nytt i anslutning till det befintliga reningsverket och som finansieras via extern upplåning om 24 miljoner kr. Detta kommer att kosta de skattebetalande medborgarna i Hässleholms kommun drygt 1 miljon kr per år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Alternativ 2 innebär att man hyr lokaler av Hibab på Garnisonen. Detta har kommunen ratat, trots att man kan ”hyra av sig själv” vilket i sin tur innebär att pengarna ”stannar inom familjen” och att man kan dra nytta av outnyttjad kapacitet som redan finns i kommunens ägo.

Hur länge kommer de folkvalda och ansvariga i Hässleholms kommunfullmäktige tillåta att man misshushållar med medborgarnas skattemedel?

Det är många obesvarade frågor kring detta ärende som t.ex.

  • Varför ska man riva befintliga funktionella lokaler som delas av Hässleholms vatten AB och tekniska förvaltningen?
  • Är det tänkt att man, vid val av alternativ 1, även ska låna pengar till drift och underhåll?
  • Vad kostar det att riva och vem betalar?
  • Vad betalar Biltema för tomten?
  • Är det klokt att bygga mer, i direkt anslutning, till reningsverket innan ett hållbart regelverk, som gäller för alla, har upprättats och trätt ikraft?

Undertecknad ser gärna att ordföranden i kommunalfullmäktige i Hässleholm följer upp och återkommer med ett svar i detta ärende.

Glenn Eriksson
Medborgare och skattebetalare i Hässleholms kommun

*/ Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som till slut måste betalas med insatta medel. (Undertecknads kommentar: I detta fall innebär det de skattebetalande medborgarna i Hässleholms kommun.)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se