torsjö live

Vad driver de rödgröna?

Vad driver de rödgröna?

INSÄNDARE. Nu är måttet rågat även för en luttrad person som undertecknad. Vad gäller då frågan. Jo, nu är det fråga om Hässleholms stads framtid. Under flera år har det bedrivits ett arbete för att komma fram till hur vår stad ska utvecklas på längre sikt. Det borde man väl kunna komma överens om över blockgränserna. Men, ack nej. Då tänker nog många medborgare att de båda blocken är väl lika goda kålsupare.  Men låt oss då se på vems sida berörda kommunala bolag liksom länsstyrelsen ställt sig tillsammans med anlitade experter, kommunledningskontoret och miljönämnden. Det visar sig att de stödjer M, L, SD och FV.

Det gäller frågan om hur Hässleholms stad ska utvecklas de närmaste 15 åren. Alla verkar vara överens om att det gäller att göra centrum mer attraktivt. Detta kräver fler bostäder inom närområdet till centrum och järnvägsstationen. Härvidlag är alla överens. Men en del partier har en motstridig idé om att samtidigt skapa en ny stadsdel på garnisonen, hela 3 km från centrum.. Denna nya stadsdel vill man knyta ihop med centrum genom bebyggelse längs med vägen mot centrum utmed Garnisonsvägen och Hovdalavägen. Mot detta har många protesterat. Det är såväl Länsstyrelsen, Miljönämnden, Hässleholms Vatten AB, fyra partier (M, L, SD, FV) samt ett stort antal medborgare. Hitintills dock utan resultat.

Vad driver de rödgröna att inte lyssna? Är man bländade av byggherrar och fina titlar? Det verkar som om så är fallet. Har de rödgröna glömt att det är allmänintresset som ska styra över egenintressen? Efter att ha läst det slutliga förslaget till fördjupad översiktsplan kan jag konstatera att det egentligen bara är fyra områden striden står omkring. Dessa är nog så väsentliga och gäller exploateringen av:

  1. Björklunda. 2. Verksamhetsområdet mellan Helsingborgsvägen och järnvägen. 3. Bebyggelse norr Hovdalavägen liksom 4. Bebyggelse av Sjörröds gård söder Garnisonsvägen (vilket strider mot reningsverkets behov av skyddsavstånd).

Nu på tisdag ska byggnadsnämnden ta ställning till Hässleholms framtida utveckling. Trots att det visar sig att nästan hälften av kommunfullmäktiges representanter –tillsammans med Länsstyrelse, Miljönämnden och Hässleholms Vatten AB- är emot exploatering av väsentliga delar av dessa områden, så planerar den rödgröna minoriteten nu att –med stöd av KD- driva igenom denna kontroversiella plan. Det kan bli dyrt för skattebetalarna.

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se