Gruppen-3a-328x120

Bakläxa för försök att slippa hyror till Hibab på 18 miljoner

Bakläxa för försök att slippa hyror till Hibab på 18 miljoner

Kommunen betalar stora summor i hyror för fastigheter som det kommunala bolaget Hibab äger. Samtidigt måste tekniska nämnden enligt budgeten spara 7,9 miljoner kronor på fastighetsdriften i år. Ett enigt arbetsutskott föreslog ett köp av elva fastigheter från Hibab för att lösa problemet. Hyrorna för dessa uppgår i år till cirka 18 miljoner kronor.

Men det blev bakläxa i kommunfullmäktige där S-ledaren Lena Wallentheim ställde frågan om ordföranden Arne Dahlström (KD) höll sig inom tekniska nämndens ansvarsområde när han föreslog köp av fastigheter som inte var till salu, alternativt att sparkravet stryks eller att Hibab likvideras. Dahlström bad om ursäkt och tekniska nämnden har nu beslutat att dra tillbaka ärendet.

– Det hade varit det mest effektiva sättet att spara, säger dock Arne Dahström fortfarande.

Havremagasinet har högsta hyran av de byggnader som kommunen hyr av Hibab. Foto: Berit Önell

Förslaget gällde alla fastigheter som kommunen hyr, eller inom kort kommer att hyra, av Hibab, utom trädhuset. Här fanns flera förskolor, Tyringe järnvägsstation och bibliotek, Havremagasinet, biltvätt och idrottshall på Väpnaregatan, kontor i gamla elverksbyggnaden på Kaptensgatan, kontor och tvätteri på Enhörningsgatan, kontor på Hantverkaregatan där tekniska förvaltningen snart ska hyra in sig samt ett förråd på Garnisonen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den faktiska besparingseffekten gick inte att beräkna eftersom den skulle påverkas av köpeskillingens storlek med mera. Enligt tjänsteskrivelsen är driftskostnaden idag netto 19,5 miljoner kronor.

Högsta hyreskostnaden är Havremagasinets på 5,3 miljoner kronor per år. Därnäst kommer Stralsunds förskola som kostar 3,7 miljoner per år.

Tvätteriet kommer att utökas till hösten då hemtjänstens tvätt ska ingå och nytt hyresavtal kommer därför att tas fram.

Tekniska nämndens arbetsutskott var vid sammanträdet den 13 mars positivt till förslaget, men beslöt att det skulle ut på remiss till alla partigrupper före beslut.

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Arne Dahlström backade genast när Lena Wallentheim ställde frågan i kommunfullmäktige.

– Jag har insett efter beslutet i arbetsutskottet att frågan bör hanteras på ett helt annat sätt och har för avsikt att föreslå tekniska nämnden återkalla arbetsutskottets beslut. Kvar står dock frågan för tekniska nämnden att vidtaga åtgärder för att hantera att vi måste arbeta med en budget i balans. Vilket vi har problem med, svarade han.

Lena Wallentheim påpekade att förslaget från början inte gällde att frågan skulle ut på remiss utan ett beslutsförslag som ordförande måste ha stått bakom. Dessutom ingår sparkravet i alliansens budget.

– För mig är det ett mycket märkligt sätt att agera, sa hon och betonade att bolagets fastigheter inte var till salu och att kommunen som ägare varken diskuterat försäljning eller likvidering av bolaget.

Arne Dahlström vill inte i efterhand säga att förslaget var ett misstag.

– Nej, vi måste ha en budget i balans och måste titta på allt. Vi vill inte betala mer än nödvändigt för fastigheterna, säger han.

Han medger att det delvis handlade om att uppmärksamma att tekniska nämnden har svårt att klara budgetens sparkrav.

– Nu måste vi hitta något annat sätt att spara de åtta miljonerna, säger han.

Ernst Herslow (FV) ville inte att ärendet skulle återkallas och reserverade sig mot beslutet.

Lars Johnsson (M), ordförande i Hibab och kommunstyrelsens ordförande. Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande och även ordförande i Hibab, tycker att tekniska nämnden ska klara sparkravet.

– Om de inte klarar det får de komma tillbaka till kommunstyrelsen och fullmäktige och tala om varför. De kan visst göra en översyn av hyresavtalen också. Men det här blev lite fel och har orsakat oro. Jag tycker att det var olyckligt att frågan hanterades på det sättet, säger han.

Generellt anser han att det är bra att kommunen äger de lokaler man har verksamhet i.

– Men det här är ändå inom koncernen. Kommunen äger inte fastigheterna direkt, men indirekt, säger han.

Han påpekar också att Hibab tidigare ställt frågan om kommunen vill ta över en förskolelokal och då fått nej av tekniska nämnden.

Lars Johnsson förklarar att Hibabs huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler till företag, men att bolaget också kan äga andra fastigheter om det är till nytta för kommunen.

– Men genom Havremagasinet har det blivit en tyngdpunkt på uthyrning till kommunen, men där finns en option så kommunen ska köpa fastigheten, konstaterar han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se