torsjö live

Medborgarna ska bestämma

Medborgarna ska bestämma

INSÄNDARE. Det politiska klimatet i Hässleholm är onekligen av speciell karaktär. Generellt sett så får man nog konstatera att det finns en klyfta mellan medborgarna/väljarna och politiken/tjänstemännen i vår kommun. Ett olustigt läge. Orsaken till detta kan man bara spekulera i men en teori kan vara att det är för lite omsättning på de förtroendevalda. Allt för många sitter kvar allt för länge på sina poster.

En sund och livskraftig demokrati bygger på aktiva medborgare. Risken är annars att politiken domineras av ett litet klientel aktiva politiker som med tiden hamnar i en förvaltningsfas och tappar kontakten med väljarna.

Nu har vi ju inte begränsningar i hur länge man får vara aktiv politiker i Sverige så önskar väljarna/medborgarna förnyelse ankommer det på väljarna/medborgarna att själva bli aktiva, och informerade, i möjligaste mån. För den som inte vill bli aktiv, det vill säga vald, politiker finns nu ett alternativ.

Kommunens Röst har som grundidé att genom omröstningar på nätet eller med en app låta medlemmarna, och i vissa större frågor, medborgarna, ta ställning till kommunpolitiska frågor. Mandaten i de beslutande församlingarna kommer sedan att rösta i förhållande till hur medlemsomröstningarna utfaller. Innovativ lokal direktdemokrati. Inga toppstyrda partistrukturer av gammalt slag. Blir du nyfiken, läs på hemsidan: kommunensröst.se

 

Michael Strömberg, ordförande

Ulf Erlandsson, vice ordförande

Håkan Spångberg, styrelseledamot

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se