torsjö live vers2

Vem gav sig på vem?

Vem gav sig på vem?

INSÄNDARE. I NSK 20180329 skriver under rubriken ”Tack för din tydlighet” Curt-Erik Karlsson citat ”Tycker man att politiska beslut är felaktiga så bör man väl agera politiskt för att rätta till det hela och inte ge sig på tjänstemän.” slut på citat
Käre Karlsson du säger ”att man bör agera politisk” för att rätta till det hela. Var det måhända precis det som skedde i den nu så omtalade korridoren i stadshuset? Det politiska etablissemanget vaknade i vart fall till liv. Ett annat exempel på att fredligt bedriva politisk opposition utanför stängda dörrar utgör kampen för Musikpaviljongens bevarande i omgivande park. Det faktum att 5000 medborgare skrev på som stöd för detta gav nytt hopp om att demokratin i någon mån trots allt lever.
Karlsson antyder att någon skulle gett sig på tjänstemän. I frågan om vem som gett sig på vem ska måhända Karlsson ta sig en allvarlig funderare. Kommunchefen säger i pressmeddelande att tjänstemännen agerat helt korrekt enligt de instruktioner som gäller. Huruvida dessa tillåter vad sex personer samstämmigt har gett uttryck för på våra lokaltidningars insändarsidor den frågan återstår att besvaras.

Ronny Larsson i Kvistalånga, Evert Storm i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se