torsjö live vers2

Ska nödställda människor inte få hjälp?

Ska nödställda människor inte få hjälp?

INSÄNDARE. Moderaterna i Hässleholm kommer att agera för att nödutbetalningar ska upphöra skrev Lars Johnsson, Göran Blomberg och Joakim Karlsson i Norra Skåne 180405.

När det gäller Hässleholms kommun har både Lars Johnsson och Göran Blomberg god kännedom om Socialnämndens arbete. Det bör dock poängteras att Kommunfullmäktige tog beslut den 12 december 2016 med §197 om handlinsplan för kommunala insatser i bland annat dessa frågor. Det är att beklaga att nödställda människor i vår kommun inte skulle få hjälp till mat utan i stället få svälta eller lida om moderaternas synpunkter får råda.

Under 2017 har Hässleholms kommun gjort nödutbetalningar på endast 3000kr.

Socialtjänstlagen gäller i hela Sverige så och i Hässleholms kommun, den innebär att kommunens Socialtjänst har yttersta ansvar för alla som vistas i vår kommun. Detta gäller för så väl människor från andra länder som för kommuninvånarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Socialdemokraterna och Centerpartiet har i denna fråga en helt annan uppfattning. Vi som förtroendevalda ska ta beslut i Socialnämnden för att hjälpa och stödja de människor som är i nöd situationer av olika slag. Vi har fullt förtroende för att våra tjänstemän kan bedöma dessa nödsituationer

Svaret som SVT fick från våra tjänstemän i Hässleholms kommun var som följer:

Har papperslösa eller gömda flyktingar i er kommun rätt till försörjningsstöd?

Gömda flyktingar som saknar uppehållstillstånd: har ej rätt till bistånd dock kan reducerad norm beviljas om den enskilde/familjen behöver bistånd till reskostnaden för att ta sig tex till migrationsverket för att söka asyl eller till polismyndigheten för verkställande av utvisningsbeslutet, till ambassad och/ eller konsulat för att införskaffa resehandlingar inför resa till hemland. Reducerad norm kan då beviljas till mat den dagen. Om resan ej kan genomföras samma dag kan kostnaden till övernattning på vandrahem beviljas till barnfamiljer medan vuxna hänvisas till nattjouren/härbärget.

Papperslösa som saknar uppehållsrätt: har ej rätt till bistånd men kan om de saknar egna medel beviljas resa till ambassad/konsulat eller till hemlandet (dock enbart en gång, om de återkommer så får de avslag på sin ansökan). Reducerad norm till mat kan beviljas i samband med hemresa för resdagen/arna.

Har barn till papperslösa eller gömda flyktingar rätt till försörjningsstöd i er kommun?

Som ovan dock kan extra bistånd beviljas till mat eller annat som barnet/barnen behöver under resan.

Men akut bistånd för dagen och resebiljett till tex migrationsverket (för att söka asyl), ambassad och/ eller konsulat (för papper eller resa till hemland) kan beviljas vid behov. I de fall ambassad och/ eller konsulat inte hjälper sina medborgare kan hemresa och ”mat” för resedagen/arna beviljas.

Har de kommuninvånare (alla, inte bara gömda eller papperslösa) som får försörjningsstöd rätt till ett extra bidrag inför julen t.ex. till julklappar?

Papperslösa och gömda har ej rätt till bistånd.

Men om någon ansöker så görs alltid en utredning med individuell bedömning, tex kan behovet tillgodoses på annat sätt. I Hässleholm finns tex julklappshjälpen Hässleholm som är en förening som skänker julklappar (åldersadekvata) till familjer som inte har råd att köpa egna. Om vi beviljar bistånd till julklappar är det bara till barn.

Om ja, hur mycket?

Det beror på vad klienten ansöker om och bedömning som görs över barnets behov.

Lena Nilsson (S), förste vice ordförande
Sven-Erik Andersson (C), andre vice ordförande

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se