Gruppen-3a-328x120

GBF vill ha hjälp med att räkna orrar

GBF vill ha hjälp med att räkna orrar

Kommer våra skogshöns att försvinna? Det undrar Göingebygdens biologiska förening, GBF, som nu ber allmänheten om hjälp med att inventera orrar.

– Det är 40 år sedan det gjordes en heltäckande inventering av orrar här, men vi har insett att de minskat i antal. Vi ser och hör dem inte så ofta som tidigare. Nu vill vi få koll på läget, innan vi verkligen kan säga att det skett en sådan förändring, säger Thomas Johnsson i föreningen.

Han hoppas att resultatet av inventeringen ska kunna användas för att motivera åtgärder som kan rädda orrarna.

Orrspel tycks bli en allt ovanligare syn på mossarna i Hässleholmsområdet. Göingebygdens biologiska förening vill nu ha allmänhetens hjälp att hitta spelplatser och räkna fåglarna. Foto: GBF

Orrarnas kuttrande spel kan höras på mossar tidiga morgnar, främst under april månad, men GBF har noterat en oroväckande nedgång de senaste åren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi tycker att vi har märkt en skillnad framför allt de senaste 15 åren, men vi har bara spontana rapporter, säger Thomas Johnsson.

GBF:s inventering för 41 år sedan (1977) visade att det fanns över 100 spelande orrar på totalt 24 högmossar i Hässleholms kommun.

– Jag tror inte att orrarna är på väg att utrotas, inte i närtid i alla fall. Men klimatförändringarna kanske gör att de drar sig norrut. Dessutom växer många högmossar igen på grund av utdikningar och näringsrikt regn. Korpen har däremot ökat i antal och tar nog både orrarnas ägg och ungar, säger Thomas Johnsson.

Han berättar att föreningen har ett antal inventerare på de högmossar som anses viktigast, där det på 1970-talet var många orrar. Det är främst kring Hörja, Röke, Vittsjö och Emmaljunga. Men det behövs fler som hjälper till.

Thomas Johnsson förklarar att GBF hittills inte har engagerat sig mer direkt i att påverka skogsbruket för att förbättra orrarnas livsvillkor.

– Det är något som kan bli ett resultat av inventeringen, men då måste vi kunna säga hur många orrar det finns och om minskningen beror på det. Det är viktigt att ha fakta. Dessa frågor avgörs också ofta på nationell nivå och EU-nivå, säger Thomas Johnsson.

Det finns andra exempel på att den lokala föreningen kunnat påverka. Förra året inventerades antalet backsvalor. Resultatet blev alarmerande – arten hade minskat med två tredjedelar på 15 år.

– Om det fortsätter så kommer den ena arten efter den andra att försvinna. Men där hade vi samtal med länsstyrelsen som nu har blivit mer noga med att kräva att alla som har täkter ska ta hänsyn till backsvalornas boplatser, säger Thomas Johnsson.

GBF uppmanar allmänheten att höra av sig med uppgifter om orrspelplatser och antal orrar före den 15 maj. Även information om observationer av tjäder och järpe, som sannolikt påverkas av samma faktorer som orren, välkomnas.

Thomas Johnsson tar emot rapporterna på mejl thomas@clangula.se eller telefon 070-331 61 26.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se