torsjö live

Nära originalet

Nära originalet

INSÄNDARE. Tänk er ett Folkkafé på stadshusets gräs. Så löd rubriken till Axel Wahlquist spalt i Norra Skåne 2018-04-13. Han lämnar där ett förslag till nydaning för våra inlåsta politiker och tjänstemän i Hässleholm så de kan få träffa vanligt folk. Ett bra förslag tycker vi. Det är nämligen ett av de förslag som Folkets Väl presenterade redan inför valet 2014, dock under beteckningen kulturkafé. Vår text, som alltjämt finns att läsa på hemsidan, lyder: ”Kaféet i kommunhuset ska öppnas för allmänheten. Ett sådant kulturkafé, med privat entreprenör, skulle kunna bli en mötesplats för samtal mellan politiker och allmänhet.” Vi håller fast vid detta förslag.

Björn Widmark

Folkets Väl

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se