torsjö live vers2

Systembolaget säger nej till två butiker i Hässleholm

Systembolaget säger nej till två butiker i Hässleholm

Systembolaget vill inte ha två butiker i Hässleholm. Det är inte motiverat utifrån befolkningsmängden, meddelar bolaget i ett svar på kommunalrådens förslag. Svaret kom redan den 16 mars, men kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) lämnade det inte till diarieföring förrän den 9 april.

Kommunalråden ger dock inte upp helt utan föreslår Systembolaget ett möte för en dialog om vad kommunen kan göra för att underlätta framtida etableringar.

Systembolaget vill inte ha kvar en filial i Hässleholms centrum, men kommunalråden föreslår ändå ett möte. Foto: Lotta Persson

Systembolaget beslöt att flytta från Gallerian mitt i centrum till lokaler intill Kvantum vid Grönängsplan efter flera års diskussioner om alternativa lokaler. Även kommunens tillväxtavdelning var delaktiga. När den planerade flytten blev känd i februari reagerade många negativt. Kommunalråden uttryckte farhågor för att flytten skulle drabba centrumhandeln och föreslog därför att Systembolaget skulle ha en mindre filial kvar i centrum.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Systembolagets etableringschef Karin Willebrand är dock tydlig med att det inte är aktuellt.

Hon förklarar i brevet den 16 mars, dagen efter att kommunalråden lämnat sitt förslag, vilka kriterier som styr nyetableringar och omlokaliseringar. Statens uppdrag handlar både om att begränsa tillgängligheten till alkohol, och på så sätt minska dess skadeverkningar, och om att ge god service.

– Med utgångspunkt i det uppdraget utvecklar vi vårt butiksnät utifrån kundefterfrågan och i linje med svensk alkoholpolitik, med restriktivitet och begränsning av tillgängligheten i form av öppettider och antal butiker, skriver Karin Willebrand.

Hon räknat även läget vid Kvantum som centralt.

– Vi har idag inga planer på att ha två centrumnära butiker i Hässleholm då det inte är motiverat utifrån befolkningsmängden, skriver hon.

Hon konstaterar att Systembolaget under flera år letat efter ny lokal i Hässleholm för att få större yta och bättre placering.

– I nuläget hänvisas kunderna till hiss eller rulltrappa och parkeringsmöjligheterna är begränsade. Nu etablerar vi oss bredvid livsmedelsbutiker som finns i Hässleholms centrum, förklarar hon.

Kommunalråden Lars Johnsson, Lena Wallentheim (S) och Robin Gustavsson (KD) tackar för svaret, men vill alltså ändå träffa Systembolaget.

– Det kan vara så att ert beslut att flytta står fast genom tecknade avtal. Vi skulle ändå gärna vilja träffa er för att stämma av vad kommunen kunde ha gjort innan ni bestämde er för en flytt. Det är också viktigt för oss att få veta vad kommunen kan göra framöver för er och andra för att underlätta etableringar i Hässleholms kommun, skriver de och ber Systembolaget att återkomma med förslag på tider.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se