torsjö live

Fredsängeln och den melankoliske dynamitarden

Fredsängeln och den melankoliske dynamitarden

RECENSION

Bertha von Suttner och Alfred Nobel;
den innerliga berättelsen om fredsängeln och den melankoliske dynamitarden;
av Ulla Britta Ramklint, utgiven 2013 på Santérus Förlag.

För den som på ett underhållande sätt vill få i sig lite historisk allmänbildning kan Ulla Britta Ramklints böcker rekommenderas. I täta ögonblicksglimtar hamnar läsaren mitt i historiska skeenden samtidigt som sammanhangen klarnar.

Att lära av historien är ständigt lika aktuellt. Ulla Britta Ramklint hjälper oss på sitt vis.

Ulla Britta Ramklints bok om Bertha von Suttner och Alfred Nobel gör historien levande.

Boken om Bertha von Suttner och Alfred Nobel blev därför inte bara en berättelse om de två som aldrig fick varandra, utan här blir också en hel värld förklarad – läsaren får hjälp att förstå den tidens maktspel och länkarna till samtidens krig och kriser. Och att se alla länkar till dagens och framtidens världshändelser. Boken visar också upp en liten bit av den många gånger så bortglömda kvinnliga sidan av historiska skeenden.

Bertha von Suttner var en stark kvinna – som med sitt engagemang, sin sociala ställning och inte minst sina böcker – lyckades få ledare och militärer att samlas till den första fredskonferensen i modern tid. Till och med att börja diskutera nedrustning.

1905 fick hon ta emot Nobels fredspris. Hennes bok Ner med vapnen! var då en bästsäljare och idag anses det klart att Bertha kraftigt inspirerat kruttillverkaren Alfred Nobel till att instifta fredspriset. Vid prisutdelningen hade han varit död i nio år, men anade ännu i livet kanske att hans älskade Bertha skulle kunna föräras priset en dag. Därför berättas också lite mer om Nobelpriset och dess skapare i boken.

Men historien handlar inte primärt om Bertha och Alfred och börjar inte där. Med start i maktens och det aristokratiska Wien tar Ramklint läsaren med på en spännande djupdykning i den blivande fredsängeln Berthas liv, tankar och motiv. Det är mycket som sker bakom kulisserna i kurortslivet, liksom i salongerna i Paris eller Venedig. Berthas sociala liv är rikt och hon får uppleva mycket. Alfred får henne aldrig. Men ändå förenas de starkt.

Stormakternas lurpassande, tsarens och kejsares ständiga strider om makt och pengar, furstarnas vittgrenade släktskap – liksom olika viktiga historiska skeenden – är den väv som Ramklint på ett mycket pedagogiskt och lättsmält vis serverar läsaren. Personligt och initierat blir skeenden kommenterade och analyserade i backspegelns förklarande belysning. Med Berthas livssaga i centrum.

Vad var medvetet, omedvetet, tvång, planerat, öppet eller nogsamt dolt? Vem var Artur? Alla svaren får läsaren givetvis inte, men livets komplexitet med olika motiv och vägval blir lite mer klargjorda – och huvudpersonerna får mer kött och liv.

Krigen och fredsrörelsens långsamma framväxt under det sena 1800-talet och fram till Berthas död 1914 – ironiskt nog månaden före första världskrigets utbrott – blir satt in i sitt sammanhang. Trådarna knyts ihop och som läsare är det enkelt att se de olika scenerna som effektfullt tecknas med ett rappt och kreativt språk.

Den tidens stora nyhet var att Berthas alter ego Marta i boken Ner med vapnen! lyfter fram kriget sett från ett kvinnligt och fredsbevarande perspektiv.

De många lagren i Ramklints bok bildar en mustig fond till Bertha von Suttners utveckling – från faderslös, men välbärgad och lite aningslös flicka, via hemligt giftermål och författande – fram till en drivande kvinna som valde fredsarbete till sin livsuppgift.

Det är en bok att läsa för att se på historiska mönster och hur de hänger ihop med vår samtid – och att fred är bräcklig och inte kan tas för given.

En bok för att få ett helikopterperspektiv och förstå vikten av att världen lyfter fram kloka ledare som ständigt verkar för god balans – så att inte ojämlikheter och orättvisor ska få skapa spänningar och leda vidare till krig.

En bok om kampen mellan krig och fred och för överlevnad genom att försöka göra gott och motverka ont. Och också för att förstå lite mer om maktspelet i den tidens värld och inse hur de spelen ständigt pågår och måste pågå. Och varför EU kommit till och kallats det stora fredsprojektet.

Att vapenlobbyns framväxt, makt och inflytande också tas upp – och hur den hänger ihop med det i vår tid pågående signalkriget mellan världens mäktigaste ledare – gör att boken verkligen känns högaktuell och läsvärd.

Biografin är en både roande och spännande läsning där historien lär oss att vi ständigt behöver upprätthålla vuxna samtal om fred och balans för att kunna behålla världen fredlig. En viktig påminnelse om att krig och dödande inte är lösningar – och att det är extra viktigt att vara vaksam mot gnistor i tider då maktbalansen känns instabil. Och att det spelar roll vad människor gör i sitt liv. Även obesvarad eller till synes omöjlig kärlek kan påverka utvecklingen och avsätta spår.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se