torsjö live vers2

Dubbelt dömd för läckande gödsellagun

Dubbelt dömd för läckande gödsellagun

Miljökontorets bilder visar hur flytgödseln från den läckande gödsellagunen spred sig i naturen.

En lantbrukare i Sösdalatrakten har dömts att betala företagsbot för miljöbrott i två fall då en gödsellagun på gården sprungit läck och stora mängder flytgödsel runnit ut i naturen. Det första läckaget upptäcktes i april 2014, det andra i december samma år. Lantbrukaren har erkänt att han inte följde miljönämndens föreläggande om att vidta åtgärder. Enligt Hässleholms tingsrätt har han därför gjort sig skyldig till uppsåtligt miljöbrott.

Den läckande gödsellagunens kanter var inte gjutna utan bara tätade med gummiduk och hade delvis gett med sig. Foto: Miljökontoret

Läckaget uppdagades genom en anonym anmälan till miljökontoret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vägen till åtal och dom var krokig, trots att miljökontorets fotodokumentation visade att utsläppet varit omfattande och pågått en längre tid. Inspektörerna misstänkte att utsläppen förorenat den närliggande Sörlebäcken och därefter via Tormestorpsån nått Finjasjön. Kraftigt förhöjda fosforvärden uppmättes vid något tillfälle före anmälan också i Tormestorpsån. Det gick dock inte att bevisa något samband.

Den tidigare åklagaren lade dessutom ner utredningen i januari 2016 med motiveringen att effekten av utsläppet inte gick att bevisa eftersom miljökontoret inte tagit tilräckligt med prover. Miljöchef Sven-Inge Svensson begärde då överprövning och överåklagaren beslöt ett par månader senare att återuppta förundersökningen.

– Det bör understrykas att någon effekt till följd av läckage och avrinning inte krävs för straffansvar, skrev då Bengt Åsbäck, vice överåklagare.

I mars i år kunde miljöåklagaren Lars Magnusson väcka åtal och då inte bara yrka företagsbot på 25 000 kronor för ett miljöbrott utan eftersom det gällde två brott dubbla beloppet till 50 000 kronor.

Lars Magnusson konstaterade att lantbrukaren vid första tillfället varit oaktsam eftersom han inte haft rutiner för att förebygga, förhindra och upptäcka läckage från lagunen. Vid det andra tillfället orsakades ett nytt läckage på samma sätt på grund av att de kända bristerna inte åtgärdats. Därför handlade det, enligt både åklagaren och tingsrätten, om uppsåtligt brott.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se