torsjö live vers2

Ger underkänt åt cheferna på stadsbyggnadskontoret

Ger underkänt åt cheferna på stadsbyggnadskontoret

INSÄNDARE. Jag ger underkänt till cheferna på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm. Vad gäller det då denna gång? Jo, den 25 april fylldes en hel buss med såväl tjänstemän som politiker för en dagsresa till Lund. Bussfärden skulle användas för att informera och uppdatera kommunens representanter om bl.a. arbete med den Fördjupade översiktsplanen. Allt byggde på en förberedd datoriserad bildvisning. Hör och häpna! Vi informerades direkt om att det saknades en USB-sladd så det fick bli som ormtjusaren i Sjöbo. Med ord försökte man teckna en bild av det bildspel som var förberett. Så gick alltså färden till Lund.

Efter några timmar i Lund, med lunch, information och rundvandring var det så tid för hemresa. Väl på hemväg informerades vi av stadsbyggnadskontorets chef och planchef om att nu skulle kommunekologen prata och att han förberett sig med 40 bilder. Det lät intressant. Men återigen häpnar man. Cheferna säger igen att tyvärr kan man inte visa några bilder för det saknas fortfarande en USB-sladd. Undertecknad kunde inte låta bli att fråga om det verkligen var så att det inte fanns en sådan att hitta i hela Lund. Trots flera timmar i Lund visade det sig alltså att ingen på stadsbyggnadskontoret ens kommit på tanken att skaffa fram en sådan ”sladd”.

En resa av detta slag kostar ca 120.000 kronor (ca 40 deltagare i 6 timmar med en bedömd snittkostnad på 500 kronor per timma). Till detta ska läggas kostnaderna för lunch och bussresan. Nog borde de ansvariga då ha förberett genomgångarna på ett mer seriöst sätt. Med lönenivåer på 60.000 kronor, eller mer, per månad borde vi kunna rekrytera mer kompetenta chefer. Vi har visserligen många kompetenta chefer inom kommunen men på stadsbyggnadskontoret är det en bristvara. Att arbetet med den fördjupade översiktsplanen nu kostat 11 miljoner istället för beräknade ca 3 miljoner talar sitt tydliga språk och vi har inte sett slutet ännu.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Folkets Väl kräver klarspråk och politiskt ledarskap. Vad tycker du som skattebetalare?

Björn Widmark
Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se