torsjö live vers2

Planerar för bostäder vid Qpoolen

Planerar för bostäder vid Qpoolen

Provtagningarna i marken kring Qpoolen visade grava föroreningar, vilket innebär höga kostnader för sanering. Foto: Berit Önell

Det kan bli bostäder istället för badhus vid Qpoolen. Byggnadsnämnden har nu beslutat att i en ny detaljplan pröva både möjligheten för ny- till- och ombyggnad av badhuset och att bygga bostäder. Anledningen är att bostadsbyggande ger möjlighet att söka statliga bidrag för att sanera den förorenade marken.

Ersättaren Björn Widmark (FV) anser att det är fel ordning och lämnade en protokollsanteckning.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

På grund av de omfattande föroreningarna och kostnaderna för att sanera området är det inte längre troligt att kommunen bygger Hässleholms nya badhus vid Qpoolen. Det verkar politikerna i den parlamentariska gruppen vara överens om. Något beslut är dock inte fattat. Vid nästa möte den 13 juni ska alternativa förslag presenteras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) lovade i sitt förstamajtal att verka för ett badhus med utomhusdel på grund av Finjasjöns dåliga status.

– Vi vill gärna ha ett utomhusbad. Det betyder någon form av bad utomhus och möjlighet att sitta ute, inte en hel 25-metersbassäng, men kanske en del av en inomhusbassäng ute under sommaren, säger hon nu.

Finjasjön vill hon också åtgärda.

– Självklart, men vi vet inte idag vad som går att göra, säger hon.

Ulf Berggren (SD) tror inte att det blir något beslut om badhuset före valet.

Men redan nu sätts alltså detaljplanearbetet igång.

– Det lutar åt att det finns politisk majoritet för att inte bygga badhuset här, men vi tar höjd för vilket som. Vi kan börja söka pengar redan nu om vi bara tar upp att det eventuellt kan bli bostäder, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Han säger att det kan kosta upp till 70 miljoner kronor bara att sanera den södra delen av fastigheten där en eventuell ny bassäng skulle placeras.

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

Det är inte säkert att detaljplanen i slutändan kommer att tillåta bostäder.

– I detaljplanearbetet kan vi också säga att det inte är lämpligt. Det kanske blir en park istället, eller fler parkeringsplatser, säger Kenny Hansson.

Risk finns att kommunen så småningom ändå måste sanera marken.

– Vi vet inte riktigt vad som finns där under, kommunen sitter kanske där med ”Svartepetter” om fem-tio år, säger Kenny Hansson.

Men det var kommunen som hade en soptipp på platsen och som därmed är fullt ansvarig för föroreningarna.

Byggnadsnämndens ledamöter var eniga i beslutet, bara ersättaren Björn Widmark hade annan uppfattning.

– Folkets väl anser det vara i fel ordning att söka bidrag för sanering för att bygga bostäder på badhusområdet när de politiska partierna inte tagit offentlig ställning, skriver han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se