torsjö live vers2

När skall insikt nås?

När skall insikt nås?

INSÄNDARE. Under en rad mandatperioder har Hässleholms kommuns politiker kunnat sitta kvar i orubbat bo. Dessa politikers härjningar till men för oss skattebetalare är i sanning under resans gång väldokumenterade.
Vi närmar oss ett val och frågan är nu om det finns demokratiska krafter mäktiga nog att få en förändring till stånd. På plussidan eller om du så vill demokratisidan har vi i Hässleholms kommun sett en stor folklig opinion bland annat manifestera sig i kampen för Musikpaviljongens bevarande i omgivande park. Femtusen medborgare gjorde då sin röst hörd och skrev på listor. Vi har också sett tredje statsmakten ges ännu en röst i vår kommun. Vi har numera två lokaltidningar Frilagt och NSK som på insändarsidor och med övrig rapportering synliggör den demokratiska processen. Vi har sett ett sunt ökat politiskt intresse utanför det etablerade politiska etablissemanget. Nya politiska partier har gjort sin entré på den politiska arenan. Medborgarpartiet har efter kampen för Musikpaviljongen tagit en plats i mångas hjärtan också undertecknads.
På minussidan, eller om du så vill det etablerade politiska etablissemanget sida, ser vi en rad politiker vars eventuella ideologiska ståndpunkter efter hand ersatts med ett allt överskuggande intresse för den egna plånboken. Kommun- och landstingspolitiker har under lång tid höjt sina egna arvoden och ersättningar till en oacceptabel nivå. Detta har skett samtidigt som våra välarvoderade politiker på ett flagrant sätt förslösat våra gemensamma skattemedel. Här borde frågan om misshushållning med allmänna medel kunna komma upp. I förlängningen också frågan om tjänstefel, insiderbrott eller exempelvis trolöshet mot huvudman. I vägen står våra tandlösa förvaltningsdomstolar och avsaknaden av en författningsdomstol i Sverige är uppenbar.
Rekryteringen av nya medlemmar till våra etablerade politiska partier är med något undantag obefintlig eller mycket låg. Medlemsantalet har dessutom i flertalet partier under en rad mandatperioder gått ner. Våra riksdagspartier har på hemsidor och annorstädes nedtecknat högtravande ideologiska ståndpunkter. Det finns anledning för oss väljare att inför stundande kommunalval fundera över hur våra lokala politiker lever upp till dessa! Våra tre välarvorderade ”kommunalråd” Lars Johnsson(M), Robin Gustavsson(KD) och Lena Wallentheim(S) har alla anledning att rannsaka sig själva sett ur detta perspektiv.
Till sist Robert Seethaler: ”Insikt är tillfrisknandets barnmorska”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se