torsjö live vers2

Slutsatser av resan till Lund

Slutsatser av resan till Lund

INSÄNDARE. Svar på Kenny Hanssons (M) och Leif Nilssons (S) insändare i NSk 2018-05-09. På bussresan till Lund den 25 april frågade stadsbyggnadskontorets chef om någon hade en USB-kabel vilket enligt honom saknades för att kunna visa bilder i bussen. Om det nu istället var så att bussen saknade beställd konferensanläggning, så borde han ha upplyst oss om det. Vi har rätt att kräva korrekt information av våra tjänstemän. Vad gäller erfarenheter från resan säger Hansson och Nilsson att de fått med sig tips och idéer från studieresan till Lund. Samtidigt påstår de att undertecknad inte tittat på möjligheterna att lära mig något. Mig veterligt är det hitintills bara jag som redovisat något.

Jag har dokumenterat och skickat mina reflektioner och slutsatser till bl.a. kommunstyrelsens ordförande den 6 maj. Där pekar jag bland annat på att man i Lund gör precis tvärtemot Hässleholm. Förtätning i centrala delar medan man undviker byggnation i låglänta områden. Dessutom betonar man i Lund att att man inte vill låta enskilda markägares intressen och förfrågningar styra den kommunala planeringen. I Hässleholm är det precis tvärtom.

Vad beträffar min kritik mot planchefen bygger den främst på att hon inte talat sanning om dialogen med Länsstyrelsen förra året. Planchefen påstod då att hon hade Länsstyrelsen med sig vad gäller undantagen i FÖP. Men det var inte sant. Länsstyrelsens miljöchef har dementerat dessa påståenden.

Så tillbaka till Hansson och Nilsson som ljuger när de skriver att jag vill plocka bort alla konsulter, strateger, kommunikatörer, samordnare, utvecklare, projektledare och gud vet vad. Det stämmer inte. Jag bara ifrågasatte om vi verkligen behöver alla dessa tjänster. Detta ifrågasätter jag fortfarande. Våga prioritera

 

Björn Widmark

Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se