torsjö live vers2

Hur blir det med gymnasiebussen?

Hur blir det med gymnasiebussen?

INSÄNDARE. För lite drygt fyra år sedan, i april 2014, lovade representanter för samtliga då i Hässleholms kommunfullmäktige representerade partier utom liberalerna, att den sedan ett år tillbaka indragna bussen för gymnasieelever från Verum och Farstorp åter skulle vara i trafik från höstterminen det året. Löftet utfärdades på ett möte i Farstorps bygdegård i regi av Farstorps byalag inför nästan hundra personer. På den eminente moderatorn Kim Petterssons upprepade frågor svarade Lars Johnsson, Lena Wallentheim och de andra partiföreträdarna: Jo, till höstterminens start ska ni åter ha er buss. Det har nu gått fyra hösttermins- och lika många vårterminsstarter sedan dess. Men bussen lyser fortfarande med sin frånvaro. Är det inte dags att infria löftet snart?

När folk på landsbygden ser hur mycket det satsas i tätorten, är det nog mer än en som undrar när det är landsbygdens tur att bli ihågkommen. Vi missunnar inte invånarna i tätorten de här satsningarna, men nog borde man väl då också ha råd med en buss för gymnasieungdomarna från Verum och Farstorps på det kommunala kärnområdet skola. Vi på landet betalar ju faktiskt lika mycket i skatt som övriga kommuninvånare.

Detta innebär att landsbygdsborna får vara med och betala skatt till övriga orters skolskjutsar samtidigt som de bekostar sina egna barns skolresor själva ur egen ficka. Den indragna skolbussen har ju inneburit att föräldrarna får lämna och hämta sina barn i stan två gånger om dagen alternativt att dessa själva får ta sig dit med epatraktor eller annat i den åldern tillåtet fordon.

En del elever har fått flytta till andra orter med bättre allmänna kommunikationer för att kunna bedriva gymnasiestudier. Övergång till gymnasier i andra kommuner och inackordering där är alternativ som också valts. Den interkommunala ersättning Hässleholms kommun måst betala till dessa kommuner kanske hade räckt till att bekosta en gymnasiebuss.

I den begynnande debatten inför årets val talas det mycket om klimathotet. Frågan är emellertid hur trovärdigt det är att 15-20 föräldrar var och en ska skjutsa sina telningar med personbil två gånger om dagen till stan i stället för att alla åkt med en buss. Koldioxidutsläppen hade i det senare fallet varit mångdubbelt mindre.

Argumentet som framförts att gymnasieskolan är en frivillig skolform och kommunen därför inte har någon skyldighet att anordna skolskjuts för eleverna dit må vara formellt riktigt.  I praktiken är examen från gymnasium emellertid nödvändig för att platsa på arbetsmarknaden. Ingen arbetsgivare anställer i dag någon med bara nioårig grundskola. Socialdemokraterna har visserligen krävt att gymnasiet ska bli en obligatorisk skolform. Konsekvenserna av detta krav har dock partiet lokalt hittills inte dragit och infört skolskjuts.

Röran i Hässleholms kommun har ju de senaste åren varit stor med borgerlig majoritet i fullmäktige och rödgrönt flertal i styrelser och nämnder. Detta borde dock inte leda till någon kortslutning för att tala med Lars Johnsson och påverka en lösning av gymnasiebussfrågan. I Farstorp uttalade sig ju alla partier utom liberalerna, som inte var närvarande, för en snar lösning. Detta innebär ju en klar majoritet är för en positiv lösning. Eller menade partierna inte allvar med sina löften?

Det är dags att leverera nu. Drygt fyra år har kommunen haft på sig att komma till skott. Så långa tider har inte ens det kritiserade Post Nord på sig för att klara sina leveranser!

Staffan Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se