torsjö live vers2

”Ibland” tycks vara ofta

”Ibland” tycks vara ofta

INSÄNDARE. Kenny Hansson och Leif Nilssons insändare i NSk 9 maj väcker två följdfrågor och en kommentar från min sida:

Det framgår tydligt i er insändare att bussbolaget inte följt sin del av avtalet och endast levererat del av beställd vara (transporten, inte konferensdelen). Kanske en samordnare till i kommunhuset hade säkerställt att missen inte hade uppstått. Har kommunen bestridit leverans och krävt avdrag på priset? Om inte håller jag verkligen med Kenny och Leif om att kommunen gick på ”pumpen”.

Kenny och Leif antyder att fokus borde vara på de lärdomar som drogs i Lund och de tips och idéer man fick. Kan ni vänligen återkomma här med några av dessa (utöver att verifiera rätt utrustning) och vad de nu leder till i ert arbete? Ju mer konkret desto bättre!

Slutligen, Kenny och Leif är snabba med att peka på sitt arbetsmiljöansvar inom arbetsgivaransvaret men glömmer att de också har ett ansvar att organisera och bemanna organisationen med rätt numerär och rätt kompetens för att bedriva en kvalitativ verksamhet. Kenny och Leif skriver att ”Ibland blir inte allt som man har tänkt sig”. Om det stämmer vad som framkommit om stadsbyggnadskontoret i NSk under de senaste månaderna är det lätt att få uppfattningen att ”ibland” är rätt ofta och allvarligt. Om vissa politiker inte vill utkräva ansvar av chefstjänstemän får folket utkräva ansvar av politikerna i valet den 9 september.

Axel Barnekow Widmark

 

 

Bifogade filer:

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se