torsjö live vers2

VA Automotive i konkurs – 180 anställda berörs

VA Automotive i konkurs – 180 anställda berörs

VA-Automotive i Hässleholm har försatts i konkurs. Cirka 180 anställda berörs i koncernen där VA Automotive är moderbolag.

Koncernen har under en längre tid haft allvarliga ekonomiska problem. En planerad nyemission avbröts för några veckor sedan och istället hade en ansökan om företagsrekonstruktion gjorts. På onsdagen beslöt styrelsen dock att avbryta denna och istället sätta de sex bolagen i koncernen i konkurs.

VA Components, tidigare Läreda Mekan, är ett av företagen i koncernen som försatts i konkurs.

Enligt Dagens Industri stoppades handeln med VA Automotives aktier på Nasdaq-börsen inför öppningen på onsdagsmorgonen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Styrelsen har analyserat olika alternativ och kommit fram till att en konkurs är det bästa alternativet för personal, kunder och leverantörer, skrev VA Automotive i ett pressmeddelande på onsdagen.

Bolagsledningen förklarade där också att det fanns intressenter som skulle kunna ta över delar av koncernen.

– En snabb konkurs bör kunna leda fram till en återstart för de livskraftiga delarna samt rädda värden åt fordringsägarna, hette det.

Så sent som vid bolagsstämman den 12 april beslöts om en nyemission för att öka bolagets aktiekapital med högst 24,5 miljoner kronor. Styrelsen fick också bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om ytterligare nyemissioner. Tongångarna var fortfarande positiva i den kommuniké som då lades ut av koncernchef Lars Thunberg, också styrelseledamot.

Mindre än en vecka senare, den 18 april, offentliggjorde Thunberg att styrelsen beslutat avbryta nyemissionen och istället ansöka om företagsrekonstruktion, vilket är ett alternativ till konkurs.

– VA Automotives resultat och likviditet kommer att bli väsentligen sämre än vad som tidigare rimligen kunde bedömas, skrev Thunberg.

Kunde inte betala förfallna skulder

Han förklarade att koncernen inte längre kunde betala förfallna skulder. Rörelsekapitalet skulle räcka i mindre än tre månader utan tillskott utifrån.

Styrelsens bedömning var att de medel som skulle ha tillförts genom nyemissionen hade täckt bolagets kapitalbehov i mindre än sex månader. Några andra finansieringsalternativ fanns inte. Däremot ansåg man att bolaget hade goda möjligheter att fortsätta verksamheten om skuldsättningen minskades och beslöt därför att ansöka om företagsrekonstruktion.

En styrelseledamot lämnade sitt uppdrag i samband med beslutet.

Enligt Kristianstadsbladet sa Sparbanken Skåne i veckan nej till företagsrekonstruktion, vilket ledde fram till konkursansökan.

– Vi drev företaget med förlust under en lång tid. Vi hoppades ändå att banken skulle ställa upp men de hade inget förtroende för företaget som det ser ut idag, säger Lars Thunberg, till Kristianstadsbladet.

Hässleholms tingsrätt beslöt att försätta de tre bolagen med säte i Hässleholm i konkurs: VA Automotive samt dotterbolagen VA Components och VA Enginering, alla med adress i Hässleholm.

VA Automotive redovisade 2017 en förlust på 37,7 miljoner kronor. I december lämnade Lars Thunberg ordförandeposten och blev istället vd och koncernchef.

I december varslade också VA Components, tidigare Läreda Mekan, 45 av de då 89 anställda som sedan sades upp i början på 2018.

Svävande affär

Koncernen köpte Läreda mekan 2012. Röda siffror vändes till ett mindre överskott 2013 då det kommunala bolaget Hibab bidrog till att förbättra likviditeten genom att köpa Läreda Mekans lokaler i en så kallad svävande affär. Genom att köpeskillingen inte översteg tio miljoner kronor – den sattes till 9,95 miljoner – behövde beslutet inte tas i kommunfullmäktige. Lagfarten ”svävade” mellan säljare och köpare i två år. Inom den tiden hade säljaren möjlighet att låta köpet gå tillbaka, vilket Läreda Mekan också gjorde.

Kommunens revisorer kritiserade affären och kallade den ”ett förtäckt lån”.

Under de två åren utfördes bland annat fönsterbyten och renovering av tak och fasad på byggnaden på Norra Kringelvägen. Därför höjdes priset för återköpet till 10,57 miljoner kronor, inklusive en miljöundersökning.

VA Automotive-koncernen har bland annat tillverkat komponenter och industriverktyg till fordonsindustrin.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se